mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Efter en såkaldt Open Season-auktion, hvor aktører i gasbranchen har kunnet byde ind og sætte sig på en del af kapaciteten i en mulig gasrørledning mellem Sjælland og Lolland, har Energinet Gas TSO og Evida gjort status og besluttet at fortsætte forundersøgelserne.
Energinet Gas TSO og Evida arbejder således videre med forslaget om at lave en 115 km lang gasrørledning fra Sjælland over Falster til Lolland – et projekt der dels vil kunne forsyne Nordic Sugars fabrikker på Lolland-Falster med biogas i de fire måneder om året, fabrikkerne producerer og dermed sikre fabrikkerne grønnere energi, dels gøre det muligt at sende overskydende biogas fra Lolland-Falster til Sjælland resten af året.

Det står klart efter en såkaldt Open Season-auktion, hvor aktører i gasbranchen har afgivet forpligtende bud på at sikre sig kapacitet i en eventuel rørledning – altså hvor meget de vil bruge den. Open Season blev holdt 6. marts.
"Efter at vi nu har evalueret de bud, der kom ind i Open Season, og gjort status over potentialet i projektet, har vi besluttet at fortsætte forundersøgelserne," siger Jeppe Danø, områdeleder i Energinet og leder af den styregruppe, der undersøger projektet ”Grøn Gas Lolland-Falster”.
Han slår fast, at selv om Open Season-auktionen var en vigtig milepæl, så er der ikke truffet nogen beslutning om, hvorvidt gasrørledningen skal bygges eller ej. 

Energinet Gas TSO og Evida forventer først, at en beslutning i selskabernes bestyrelser kan træffes ultimo maj 2020, hvorefter klima-, energi– og forsyningsministeren vil skulle behandle og godkende en investeringsanmodning gående frem til efteråret 2020.

Hvis projektet vedtages, er det forventningen, at rørledningen vil være klar i 2023.

Ud over mulighed for at etablere yderlige biogasproduktion i området og give mulighed for at andre industrier kan bruge biogas, så rummer Grøn Gas Lolland Falster-projektet også mulighed for, at grøn strøm fra vindmøller og solcelleparker i området kan blive omdannet til gas og transporteret eller udnyttet via gasnettet.

Energinet Gas TSO og Evida er begge ejet af Energinet og dermed den danske stat. Energinet Gas TSO har ansvaret for det overordnede gastransmissionsnet i Danmark, mens Evida har ansvaret for gasdistributionsnettet – altså de mange tusinde kilometer rørnet, der forbinder de store gasledninger på tværs af landet med private husholdninger, industri, fjernvarmeværker mv. og kobler biogasproducenterne på gasnettet.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler