mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Her kan du læse mere om dine rettigheder, og hvordan vi behandler dine oplysninger.

Hvem er vi:
Evida Syd A/S (herefter Evida) er et statsejet aktieselskab under Finansministeriet. Du kan se vores selskabsoplysninger her.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi om dig og formål med indsamling af personoplysninger:

Evida indsamler de personoplysninger, der er nødvendige henset til at forberede anlæggelse af en ca. 115 km. lang gasledning fra Everdrup via Nykøbing Falster til Nakskov på Lolland, som Evida og Energinet forbereder, da regeringen har besluttet at fremme udbygningen af gastransmissions- og distributionsnettet med en forbindelse til Falster og Lolland.

De personoplysninger, der indsamles, kan bl.a. omfatte kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnumre og e-mailadresse. De kan omfatte kontonumre og familiemæssige oplysninger (hvis f.eks. du ønsker at kontakten skal ske til et andet familiemedlem). Der kan også være tale om andre personoplysninger, som fx kan fremkomme i forbindelse med, at vi indhenter oplysninger om ejendommen.

Vores behandling og anvendelse af dine oplysninger:
Vi indsamler og bruger oplysninger modtaget fra dig samt via offentlige registre som f.eks. BBR, CVR-registret, tinglysningssystemet, Mingrund.dk, Miljøportalen.dk og OIS (Offentlig Informationsserver).

Vi indsamler og behandler kun oplysningerne som led i den løbende kontakt i forbindelse med forberedelsen af projektet.

Vi overlader midlertidigt dine personoplysninger til Energinet Gas TSO A/S, som er vores samarbejdspartner i dette projekt, til vores leverandører og rådgivere, som leverer ydelser til os i forbindelse med ovennævnte forberedelse af projektet og til offentlige myndigheder, fx Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, hvis det er nødvendigt at anvende dine personoplysninger i forbindelse med en evt. myndighedssagsbehandling, anlægs- og driftsopgaver, aktindsigt, mv.

Vi behandler kun dine oplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

Evidas grundlag for at behandle dine oplysninger er vores myndighedsbestemte opgave.

Læs flere informationer om vores videregivelse af og sletning af dine personoplysninger her.

Dine rettigheder:

Når vi behandler oplysninger om dig, har du visse rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler om dig
  • Ret til at få fejlagtige personoplysninger rettet hos os
  • Ret til at få personoplysninger slettet
  • Ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til at få udleveret de personoplysninger vi har om dig og få dem overført til andre
  • Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om disse rettigheder her.

Klage til Datatilsynet:

Ud over ovenstående rettigheder har du altid ret til at klage over vores behandling af data til datatilsynet (www.datatilsynet.dk): Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vores databeskyttelsesrådgiver:

Ved spørgsmål kan du både kontakte os på evida@evida.dk, eller du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: gdpr@evida.dk eller via brev til Evida, Vognmagervej 14, 8800 Viborg, att. Sekretariat & Jura.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler