mail telefon tilmelding

Biogas i gasnettet

Regler for bionaturgas

Hvis du er ejer af et anlæg, der opgraderer biogas til naturgaskvalitet (bionaturgas), har du ifølge Naturgasforsyningsloven ret til at blive sluttet til vores gasnet, hvis du ønsker det.

Energinet.dk og netselskaberne har lavet et fælles regelsæt, der indeholder de generelle rammebetingelser for tilførsel af biogas til gasnettet.

Regler for bionaturgas (eksternt link)
Hvad skal der til?

For at levere biogas til gasnettet i Evidas område, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

  • Du skal indgå en tilslutningsaftale og en bionaturgassælger-aftale med Evida.
  • Du skal indgå en rammeaftale for bionaturgassælgere med Energinet.dk og være registreret bionaturgassælger i Energinet.dk’s aktørregister.
  • Du skal indgå en aftale om adgang til Energinet.dk Online.

Ønsker du at indgå en aftale med Evida, kontakt os på energiplaner@evida.dk

Eksempel på tilslutningsaftale (eksternt link)
Sådan fordeles omkostningerne til tilslutning

Som ejer skal du selv afholde alle de direkte omkostninger og driftsomkostninger, der er forbundet med tilførslen af bionaturgassen.

Energistyrelsen har meldt principper ud for, hvordan omkostningerne ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet skal fordeles mellem netselskab og opgraderingsejer. 

Principper for fordeling af omkostninger til tilslutning (eksternt link)

Sådan er reglerne for biogas i gasnettet

Regler for gastransport

Se Energinets Regler for Gastransport

Regler for bionaturgas­certifikater

Krav til måling af gaskvalitet

Naturgasfor­syningsloven

Regler for gassikkerhed

Se Sikkerhedsstyrelsens regler for gassikkerhed

Støtte til biogas

Læs om Støtte til biogas på Energistyrelsens hjemmeside

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler