mail telefon tilmelding

Statens Afkoblingspulje for 2022 er opbrugt

En ny pulje åbner den 3. januar 2023 kl. 10.

Statens afkoblingsordning dækker omkostningerne til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse. Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når der er en pulje åben, og der er penge tilbage i puljen. Hvis du da opfylder kravene, bliver frakoblingen af din gasledning gratis for dig.

Opfylder du ikke kriterierne, eller er puljen tom, kan du fortsat opsige din gasforsyning mod betaling. Se prisen på en frakobling her

Kriterier

Disse kriterier skal du opfylde for at kunne få del i Afkoblingsordningen. Fritagelsen for gebyr bliver tildelt efter først til mølle-princippet.

Kriterierne gælder også for udlejningsboliger.  

Opfylder du ikke kriterierne, vil din frakobling være omfattet af et gebyr. Se prisen her.

Hvem er omfattet af afkoblingsordningen?

Private husholdninger, udlejere af udlejningsboliger og (andels)boligforeninger.

Hvad er kriterierne for en gratis frakobling?

Du skal have et årligt gasforbrug på 100-6.000 m3 (seneste afregningsår).

Du må ikke have et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der oversiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR)

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal jeg opsige min gasforsyning?

Du skal først opsige din gasforsyning, når du har skiftet varmekilde eller kender datoen for, hvornår du får din nye varmekilde installeret. 

Vi bruger den dato, du oplyser, til at planlægge, hvornår vi skal tage din gasmåler ned og afbryde din gasledning.

Du kan maksimalt opsige 12 måneder frem i tid.

Læs hvordan du opsiger

Hvor hurtigt frakobler i min gasforsyning?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning.

Din gasmåler tager vi som udgangspunkt ned måneden efter, du er skiftet til en anden varmekilde.

Din gasledning og dit målerskab frakobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde, dog tidligst når vi henter din gasmåler og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde. Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligt.

Læs mere her

Hvad er de minimis-støtte?

De minimis-støtte er mindre beløb, som gives som statsstøtte underlagt EU Kommissionens forordning nr. 1407/2013.

Kravet om, at der ikke må være et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR), er fastsat ved lov, jf. Finansloven 2022, Nr. 130. ad 29.24.33, stk. 3.
Da det er et lovfæstet krav, er det ufravigeligt.

Grunden til, at lovgiver har valgt at fastsætte kravet, er for ikke at komme i konflikt med EU's regler omkring statsstøtte, som skal hindre, at der sker konkurrenceforvridning, ved at nogle virksomheder modtager støtte fra staten, mens andre ikke gør. For at sikre sig, at statsstøttereglerne overholdes, er der sat en klar objektiv grænse for, hvor stor den samlede omsætning fra erhverv registreret på CVR-numre og tilknyttet adressen må være.

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler