mail telefon tilmelding

Hvis du vælger at skifte gassen ud med en anden varmekilde, skal din gasledning frakobles, og din gasmåler og dit gasskab tages ned.

Opsig din gasforsyning på Mit Evida

 

23. januar 2023:

Statens Afkoblingspulje er lukket

Vær opmærksom på, at din opsigelse er bindende for både dig og Evida og ikke kan fortrydes.

Frakobling af din gasledning og nedtagning af gasmåleren koster et gebyr, med mindre du får del i statens Afkoblingsordning. Læs mere om gebyret her

Afkoblingsordningen dækker omkostninger til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse. Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når der er en pulje åben, og der er penge tilbage i puljen. Hvis du da opfylder kravene, bliver frakoblingen af din gasledning gratis for dig. Læs mere 

Opfylder du ikke kriterierne, eller er puljen tom, kan du fortsat opsige din gasforsyning mod betaling

 

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg opsige min gasforsyning hos min gasleverandør?

Nej, det skal du kun gøre til Evida. Vi sørger for, at din gasleverandør får besked om, at du har opsagt din gasforsyning.

Hvornår afbryder I min gasforsyning?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. 

Din gasmåler tager vi som udgangspunkt ned måneden efter, du er skiftet til en anden varmekilde. Dernæst laver vi en slutopgørelse af dit gasforbrug, og du vil herefter ikke længere være gaskunde.  
 
Din gasledning og dit målerskab frakobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde, dog tidligst når vi henter din gasmåler og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde. Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligt. Lige nu vil det sige inden for 4-5 måneder. Hvornår vi præcis kommer og frakobler, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem. 

Vi giver dig besked ca. 14 dage før, vi kommer og frakobler din gasledning og fjerner dit målerskab. 

Læs mere om, hvad en frakobling omfatter og processen.

Læs mere

Hvorfor får jeg stadig regninger, når jeg ikke længere bruger gas?

Din gasmåler planlægger vi at tage ned, måneden efter du er skiftet til en anden varmekilde. 

Herefter laver vi en slutopgørelse af dit gasforbrug. Der kan gå op til 20 arbejdsdage, fra vi nedtager din gasmåler, til vi har opgjort dit forbrug og givet besked videre til din gasleverandør. Du kan derfor opleve at få en acontoregning måneden efter, at din gasmåler er taget ned. Når slutafregningen laves, vil det blive modregnet, hvis der er opkrævet for meget aconto. Når du har modtaget din slutafregning, er du ikke længere gaskunde.

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler