mail telefon tilmelding

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. Selve gasfyret og den øvrige gasinstallation indenfor tager din vvs-installatør sig af.

Trin for trin

  1. Vi tager din gasmåler ned
  2. Vi laver en slutopgørelse af dit gasforbrug og giver besked videre til din gasleverandør
  3. Vi fjerner dit målerskab og frakobler din gasledning/stikledning

Din gasmåler planlægger vi at tage ned, måneden efter du er skiftet til en anden varmekilde. Du får besked ca. 14 dage før nedtagningen af din gasmåler.

Herefter laver vi en slutopgørelse af dit gasforbrug. Der kan gå op til 20 arbejdsdage, fra vi nedtager din gasmåler, til vi har opgjort dit forbrug og givet besked videre til din gasleverandør. Du kan derfor opleve at få en acontoregning måneden efter, at din gasmåler er taget ned. Når slutafregningen laves, vil det blive modregnet, hvis der er opkrævet for meget aconto. Når du har modtaget din slutafregning, er du ikke længere gaskunde.

Din gasledning og dit målerskab frakobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde, dog tidligst når vi henter din gasmåler og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde.
Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligt. Hvornår vi præcis kommer og frakobler, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem. Vi giver dig besked ca. 14 dage før, vi kommer og frakobler din gasledning og fjerner dit målerskab.

Sådan frakobler vi din gasledning

  • Vi graver op, hvor stikledningen er tilkoblet gadeledningen uden for skel i offentligt areal.
  • Vi afbryder stikledningen fra gadeledningen og retablerer efterfølgende inkl. evt. fliser/asfalt ude ved gadeledningen.
  • Vi fjerner målerskab ved dit hus, og fjerner det synlige opføringsrør ved dit hus lige under jordoverfladen.

Vær opmærksom på, at Evida ikke retablerer din ejendom eller haveareal, som fx huller i murværk, manglende fliser/ asfalt under målerskab mv. Er dit målerskab indbygget i muren, skal du altså selv sørge for at retablere muren, der hvor skabet har siddet.

Gasrøret (stikledningen) mellem gadeledning og opføringsrør fjernes normalt ikke.

Din sikkerhed er vigtig

Husk, at det kun er en autoriseret vvs-installatør, som må arbejde på og fjerne din gasinstallation.

Vær opmærksom på, at indtil din gasledning er frakoblet rent fysisk, ligger der en gasfyldt ledning på din grund. Du skal derfor være opmærksom, hvis du skal lave grave- eller anlægsarbejde i nærheden af gasledningen.

Find gasledningen

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler