mail telefon tilmelding

Før du opsiger din gasforsyning

Hvad koster det at få afkoblet min gasforsyning?

Afkobling af din gasledning og nedtagning af gasmåleren koster et gebyr. 

Får du del i statens afkoblingsordning, kan du dog få afkoblet din gasforsyning uden gebyr.

Læs om ordningen

Skal jeg opsige min gasforsyning hos min gasleverandør?

Nej, det skal du kun gøre til Evida. Vi sørger for, at din gasleverandør får besked om, at du har opsagt din gasforsyning.

Jeg flytter/jeg har solgt mit hus - skal jeg opsige min gasforsyning?

Nej, du skal blot melde flytning til din gasleverandør og indberette en måleraflæsning til Evida.

Læs mere

Jeg vil gerne beholde gas til mit gaskomfur

Bruger du i dag gas til for eksempel madlavning, og ønsker du at fortsætte med det, kan du beholde din gasledning og dit målerskab, selv om du skifter til anden varmekilde.

Du skal derfor ikke opsige din gasforsyning, men i stedet kontakte os, så vi kan justere dit forventede forbrug.

Kontakt os

Når du har truffet din beslutning

Hvornår skal jeg opsige min gasforsyning?

Du skal først opsige din gasforsyning, når du har skiftet varmekilde eller kender datoen for, hvornår du får din nye varmekilde installeret. 

Vi bruger den dato, du oplyser, til at planlægge, hvornår vi skal tage din gasmåler ned og afbryde din gasledning.

Du kan maksimalt opsige 12 måneder frem i tid.

Læs hvordan du opsiger

Hvad sker der, efter jeg har opsagt min gasforsyning?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. Selve gasfyret og den øvrige gasinstallation indenfor tager din vvs-installatør sig af.

Trin for trin

  1. Du opsiger din gasforsyning.
  2. Din gasmåler bliver taget ned, og vi laver en slutopgørelse af dit gasforbrug.
    Vi giver besked videre til din gasleverandør. Herefter er du ikke længere gaskunde.
  3. Den fysiske frakobling: Evida afkobler gasledningen ude i offentligt areal og ved målerskabet.

Læs mere

Kan jeg selv bestemme, hvornår afkoblingen skal ske?

Du kan ikke selv vælge præcis, hvornår afkoblingen skal ske. Vi planlægger arbejdet ud fra den dato, du har oplyst, at du skifter varmekilde. Vi bestræber os altid på at klare opgaverne hurtigst muligt.

Læs mere under spørgsmålet "Hvad sker der, efter jeg har opsagt min gasforsyning?".

Jeg har brug for, at I kommer hurtigt og afkobler min gasforsyning

Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligt. Hvornår vi præcis kommer og frakobler, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem.  

Står du i en ekstraordinær situation, vil vi gøre, hvad vi kan for at imødekomme dit ønske om en hurtigere frakobling. Men vi kan ikke garantere, at vi kan opfylde dit ønske. Bl.a. skal der altid søges gravetilladelse hos kommunen til at frakoble din gasledning fra gadeledningen uden for din grund. 

Kontakt vores driftssupport i det område, du bor: 

Hovedstadsområdet og Nordsjælland
driftstenlille@evida.dk eller tlf. 6225 9091.

Syd- og Vestsjælland
driftstenlille@evida.dk eller tlf. 7021 3043.

Fyn og Sydjylland
driftmiddelfart@evida.dk eller tlf. 7021 3042.

Nord- og Midtjylland
driftviborg@evida.dk eller tlf. 6225 9081.

Efter du har opsagt din gasforsyning

Jeg vil gerne annullere min opsigelse

Det kan du desværre ikke. Din opsigelse er bindende for dig og for Evida fra det tidspunkt, vi modtog din opsigelse. 

Det skyldes, at en opsigelse juridisk set er et påbud om at bringe kontrakten til ophør. Et sådan påbud er bindende for parterne, når det er kommet til modtagerens kundskab, jf. princippet i aftalelovens § 7. Der er således ikke efter dette tidspunkt mulighed for at trække det tilbage. 

Jeg vil gerne ændre datoen for mit skift af varmekilde

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler