mail telefon tilmelding

Informationsudvekslingen sker via EDI-kommunikation (Electronic Data Interchange)

Gassektoren og elsektoren i Danmark følger samme principper og dokumentation for EDI-kommunikation. EDI-kommunikationen er baseret på ebIX-standarden, men med de nødvendige tilpasninger til den danske gasmarkedsmodel.  

Dokumenterne herunder specificerer regler og procedurer for, hvordan aktørerne bruger EDI-kommunikation på det danske gasmarked. 

Kommende regler - 1. april 2023

Godkendelse af EDI-systemer 

Gasleverandørens it-systemer skal være testet og godkendt til EDI-kommunikation med distributionsselskabet. Energinet er ansvarlig for test og godkendelse af gasleverandørernes EDI-systemer. Energinet stiller testfaciliteter til rådighed via aktørtestportalen: www.ediport.dk.  

Alle aktører skal testes og godkendes ved ændringer i EDI-specifikationerne. 

Forretningsprocesser for EDI-kommunikation 

Regelsættet ”Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet” beskriver, hvordan aktørerne i praksis skal håndtere leverandørskift, flytning og forbrugsopgørelser. Regelsættet er særligt rettet mod de medarbejdere, som til daglig varetager disse opgaver. 

Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet (pdf) 

Danske forretningstransaktioner for el- og gasmarkedet 

Danske forretningstransaktioner for el- og gasmarkedet er henvendt til it-leverandører og er fælles for el- og gasmarkedet. Dokumentet indeholder specifikation af de forretningstransaktioner, der skal udveksles via EDI i forbindelse med leverandørskift. Dokumentet er særlig rettet til it-specialister. 

Danske forretningstransaktioner for el- og gasmarkedet (pdf) 

Danish Message Implementation Guide 

Danish Message Implementation Guide gælder for både el- og gasmarkedet og beskriver den danske anvendelse af en given EDIFACT-meddelelse. De forskellige meddelelsestyper findes i dokumenterne herunder: 

APERAK (pdf)
CONTRL (pdf)
MSCONS (pdf)
UTILMD (pdf)

Forskrift F

Forskrift F gælder for både el- og gasmarkedet og specificerer, hvordan EDI bliver udvekslet med andre aktører. Dokumentet indeholder bl.a. regler for adressering, åbningstider, kommunikationsprotokol og håndtering af fejl. 

Forskrift F (pdf)

 

Kalender over arbejdsdage 2023

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler