mail telefon tilmelding

Informationsudvekslingen sker via EDI-kommunikation (Electronic Data Interchange)

Gassektoren og elsektoren i Danmark følger samme principper og dokumentation for EDI-kommunikation. EDI-kommunikationen er baseret på ebIX-standarden, men med de nødvendige tilpasninger til den danske gasmarkedsmodel.  

Dokumenterne herunder specificerer regler og procedurer for, hvordan aktørerne bruger EDI-kommunikation på det danske gasmarked. 

Kommende regler - 1. april 2023

Godkendelse af EDI-systemer 

Gasleverandørens it-systemer skal være testet og godkendt til EDI-kommunikation med distributionsselskabet. Energinet er ansvarlig for test og godkendelse af gasleverandørernes EDI-systemer. Energinet stiller testfaciliteter til rådighed via aktørtestportalen: www.ediport.dk.  

Alle aktører skal testes og godkendes ved ændringer i EDI-specifikationerne. 

Forretningsprocesser for EDI-kommunikation 

Regelsættet ”Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet” beskriver, hvordan aktørerne i praksis skal håndtere leverandørskift, flytning og forbrugsopgørelser. Regelsættet er særligt rettet mod de medarbejdere, som til daglig varetager disse opgaver. 

Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet (pdf) 

Danske forretningstransaktioner for el- og gasmarkedet 

Danske forretningstransaktioner for el- og gasmarkedet er henvendt til it-leverandører og er fælles for el- og gasmarkedet. Dokumentet indeholder specifikation af de forretningstransaktioner, der skal udveksles via EDI i forbindelse med leverandørskift. Dokumentet er særlig rettet til it-specialister. 

Danske forretningstransaktioner for el- og gasmarkedet (pdf) 

Danish Message Implementation Guide 

Danish Message Implementation Guide gælder for både el- og gasmarkedet og beskriver den danske anvendelse af en given EDIFACT-meddelelse. De forskellige meddelelsestyper findes i dokumenterne herunder: 

APERAK (pdf)
CONTRL (pdf)
MSCONS (pdf)
UTILMD (pdf)

Forskrift F

Forskrift F gælder for både el- og gasmarkedet og specificerer, hvordan EDI bliver udvekslet med andre aktører. Dokumentet indeholder bl.a. regler for adressering, åbningstider, kommunikationsprotokol og håndtering af fejl. 

Forskrift F (pdf)

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler