mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Danmark skal reducere udledningen af CO2 fra transportsektoren. Målet om 70 procents CO2-reduktion frem mod 2030 betyder, at specielt tung transport står overfor en væsentlig udfordring.

 Danmark kan vælge at satse på biogasbusser og -lastbiler allerede nu og høste samfundsøkonomiske gevinster fra dag et.  Køretøjer og tankanlæg er moden teknologi i modsætning til andre grønne alternativer. Den danske gasinfrastruktur i form af forgrenet gasnet og biogasanlæg er etableret.  Og med de rette rammevilkår kan biogas til transport udbredes til alle landets større byer.

Det er samtidig en fleksibel løsning, da busser og lastbiler skiftes hver 4-6 år. Det betyder, at sektoren over en relativ kort tidshorisont vil kunne skifte til et andet alternativ, når teknologiske muligheder og infrastruktur er til stede.

En række ekspertanalyser gennemført de seneste år giver et entydigt billede af, at for den tunge transport er biogas både den samfundsøkonomisk og statsfinansielle billigste løsning til at nå Danmarks C02-reduktionsmål.

Der er tale om nedennævnte analyser:

  • Dansk Energi 2017 Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats. 2017 09
  • Fremsyn 2017 Avancerede biobrændstoffer til tung transport 2017 09
  • Klimarådet 2017 Omstilling frem mod 2030 - 2017 06
  • Syddansk Universitet og EA Energianalyse 2016 Biogas og andre VE-brændstoffer til tung transport 2016 12
  • EA Energianalyse 2015 Grøn Roadmap 2030 – Scenarier og virkemidler

Gas til tung transport er en kendt og udbredt teknologi i andre EU-lande Med mere end 278.000 gasbusser og 191.000 gaslastbiler på de europæiske veje er biogas til tung transport kendt og gennemtestet teknologi. Samlet i Europa er der mere end 2 mio. gaskøretøjer.

Hvor gaskøretøjerne tidligere primært bestod af tilpasninger på benzin- og dieselkøretøjer, sker der nu en målrettet udvikling af deciderede gaskøretøjer. Køretøjsproducenterne melder derfor løbende om omkostningsreduktioner og effektivitetsforbedringer på gaskøretøjer.

Status og potentiale i Danmark

Der er i dag 13.500 busser og 28.326 lastbiler på de danske veje. Af dem er blot 126 biogasbusser og 115 biogaslastbiler. Den hidtidige omstilling er stort set alene foretaget af kommuner, kommunale selskaber og regioner, der har ønsket at omstille særligt deres tunge køretøjer, primært busser og renovationsbiler til CO2-neutral transport, hvor biogas er det konkurrencedygtige og teknologimodne valg. På det private marked er blot en håndfuld køretøjer biogasdrevne.

I Danmark er der i dag etableret 19 gastankstationer, som alle er placeret ud fra de offentlige flåder, der benytter fyldestationerne, hvorfor der fortsat mangler gastankstationer langs vores hovedfærdselsårer. Hovedparten af gastankstationerne er etableret med offentlig adgang og private aktører kan derfor også anvende dem.

Konsulentfirmaet Fremsyn har på vegne af Evida gennemført en analyse for potentialet for at implementere gas i den tunge transport i Danmark.

Figuren nedenfor viser, at der er et markant potentiale for at levere en grøn omstilling af den tunge transport i Danmark. Figuren illustrerer den potentielle udvikling, der er mulig, hvis de rette rammevilkår og infrastruktur er til stede.

Graf med potentialet for udvikling i forbruget af biogas i den tunge transport

Ifølge Ea Energianalyse og deres rapport Grøn Roadmap 2030 er biogas den billigste vej til opfyldelse af CO2-reduktionsmålene for tung transport.

Klimarådet peger i Omstilling frem mod 2030- 2017 06 på, at netop gas – og særlig biogas – er en billig og let måde at reducere CO2-udledningerne i transportsektoren på, som sammen med landbruget udgør størstedelen af CO2-udledningen i den ikke-kvotebelagte sektor.

Gasnettet følger hovedfærdselsårerne

Vores vidt forgrenede gasnet udgør et stort potentiale i forhold til at udbrede infrastruktur på transportområdet, og det vil derfor være en relativ overskuelig opgave at lave tilslutninger til gasdistributionsnettet i forbindelse med de store transportcentre og trafikknudepunkter for den tunge transport.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler