Vi lever op til vores dataansvar

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger i Evida. Det vil sige, at politikken beskriver, hvordan vi indsamler, registrerer, opbevarer, beskytter, bruger, sletter og videregiver dine personoplysninger. 

Vi er dataansvarlige og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Det er vores målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål.

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Navn: Evida Holding A/S
Adresse: Vognmagervej 14, 8800 Viborg
CVR-nr. 3792 6671
E-mail: evida@evida.dk
Web: www.evida.dk

Dataansvarlig på vegne af datterselskaberne:
Evida Nord A/S
Evida Syd A/S
Evida Fyn A/S
Evida Service Nord A/S
Evida Service Syd A/S

Klik her oplysninger om selskaberne.

Kontakt vedrørende databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling i Evida.

Du kan kontakte juridisk afdeling på følgende måder:

  • På e-mail: Skriv til: gdpr@evida.dk Husk, at en almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
  • Via brev: Skriv til Evida, Vognmagervej 14, 8800 Viborg, att. Sekretariat & Jura.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi har brug for personoplysninger for at kunne handle hos vores leverandører. De oplysninger, vi anvender, er almindelige personoplysninger, vi registrerer ingen følsomme personoplysninger. 

De almindelige personoplysninger er:

  • Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer. Vi har brug for dine kontaktoplysninger, så vi kan oprette dig som leverandør i vores ERP-system. 
  • Betalingsoplysninger. Vi har brug for oplysninger om dine betalingsoplysninger for at betale for varer og ydelser.

Hvordan behandler vi personoplysninger?

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige og relevante i forhold til de formål, som er beskrevet ovenfor.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine personlige oplysninger, benytter vi løsninger, der automatisk sikrer, at dine personoplysninger kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til oplysninger.

Vi er opmærksomme på, at de personoplysninger, vi behandler om dig, skal være korrekte. Da vores køb og betalinger er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at oplyse os, når der er relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne i denne politik til at meddele os dine ændringer. 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi havde med at indsamle, behandle og opbevare oplysningerne.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Vi videregiver oplysninger til vores kreditinstitut i forbindelse med betalinger. Dine personoplysninger kan derudover inden for rammerne af lovgivningen videregives til offentlige myndigheder og til private til statistiske eller videnskabelige formål.

Vi beskytter dine personoplysninger

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Sådan bruger vi cookies på vores hjemmeside

Når du besøger www.evida.dk, gemmes cookies på din computer. Cookies er nødvendige for at få siden til at fungere, men de giver også information om, hvordan du benytter vores site. Cookies bruger vi primært til at optimere brugeroplevelsen på vores site. Via cookies registrerer vi oplysninger i anonym form for at gøre vores hjemmeside og selvbetjeningsløsning mere brugervenlig, effektiv og målrettet. 

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette og undgå dem. Se, hvilke specifikke cookies der er på vores hjemmesider

Hvilke rettigheder har du?

Adgang til oplysninger. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, vi videregiver dem. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. 

Rettelse eller sletning af unøjagtige oplysninger. Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og oplyse os om, hvad der er unøjagtigt, og hvad oplysningerne skal rettes til. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. Hvis den ikke er berettiget, sender vi et afslag til dig med begrundelse for afslaget og dine muligheder for at klage over afslaget.

Få svar på dine spørgsmål

Indtast postnummeret, for den adresse din henvendelse drejer sig om, så vi kan guide dig bedst muligt.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.


Hvis du lugter gas, ring til 7789 9000.

Har du spørgsmål rediger postnr.
service

Input postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler