Formålet med denne privatlivspolitik er at informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, til hvilke formål, og hvilke rettigheder du har, når du søger job i Evida.

Hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken eller generelt til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte HR-afdelingen på hr@evida.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet her:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300, København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Indsamling af personoplysninger

Vi behandler de personoplysninger om dig, som du fremsender i forbindelse med din ansøgning, CV og andet relevant materiale. Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er at gennemføre rekrutteringsprocessen og derigennem finde den rette og mest kvalificerede kandidat til en eventuel ansættelse.

Almindelige personlysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og uddannelse. Du kan også vælge at oplyse om joberfaring, tidligere ansættelser, professionelle og personlige kompetencer samt sprogkvalifikationer.

Følsomme personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig, medmindre du fremsender det i din ansøgning. Vi opfordrer dig til ikke at fremsende følsomme personoplysninger om dig selv, da det som udgangspunkt ikke er nødvendigt forud for din ansættelse. Hvis vi mod forventning skulle modtage og derfor behandle følsomme personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen, fordi det vurderes at være nødvendigt i det konkrete tilfælde, vil vi indhente dit forudgående og udtrykkelige samtykke hertil. Følsomme personoplysninger er oplysninger om sygdom, graviditet, etnisk herkomst, politisk overbevisning, religion, filosofi, fagforeningsmedlemsskab, helbred eller seksuel orientering.  

CPR-nummer

Vi skal som udgangspunkt ikke bruge dit CPR-nummer inden din ansættelse og behandler det ikke, medmindre du selv har oplyst det i din ansøgning. Vi opfordrer dig til ikke at fremsende dit CPR-nummer i ansøgningen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i rekrutteringsprocessen. Efter seks måneder sletter vi din ansøgning, dit CV og andet relevant materiale.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Det er kun betroede medarbejdere i vores HR-afdeling samt de medarbejdere, der er involveret i den individuelle rekruttering, der har adgang til dine personoplysninger. Dine personlige data vil blive behandlet strengt fortroligt og videregives ikke til tredjemand uden for HMN Naturgas-koncernen. I tilfælde af, at du søger et job, hvor et eksternt rekrutteringsbureau varetager rekrutteringsprocessen, vil dine personoplysninger dog blive videregivet til rekrutteringsbureauet.

Dine rettigheder

Adgang til oplysninger. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, vi videregiver dem.

Rettelse eller sletning af unøjagtige oplysninger. Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og oplyse os om, hvad der er unøjagtigt, og hvad oplysningerne eventuelt skal rettes til.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at slette dine oplysninger. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelse mod behandling af personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. Hvis den ikke er berettiget, sender vi et afslag til dig med begrundelse for afslaget og dine muligheder for at klage over afslaget.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen har dog ikke indflydelse på den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget, inden tilbagekaldelse er sket.

Få svar på dine spørgsmål

Indtast postnummeret, for den adresse din henvendelse drejer sig om, så vi kan guide dig bedst muligt.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.


Hvis du lugter gas, ring til 7789 9000.

Har du spørgsmål rediger postnr.
service

Input postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler