Kriterier for at få del i afkoblingsordning

Afkoblingsordningen åbner onsdag den 7. april 2021 kl. 10.

Hvem kan få frakoblet gasforsyningen uden beregning?

For at kunne få frakoblet din gasforsyning uden beregning, skal du opfylde følgende kriterier udmeldt af Energistyrelsen: 
 
Du skal være en privat husholdning, som  

 • bruger et gasfyr til at varme boligen op med 
 • har et årligt forbrug (i seneste aflæsningsår) på mellem 100 m3 og 6.000 m3 gas, og  
 • ikke har et eller flere CVR-nr. med en omsætning på 50.000 kr. eller mere årligt registreret på adressen. 
   

Kriterierne gælder også for udlejningsboliger. 
 

Opfylder du ikke kriterierne, vil din frakobling være omfattet af et gebyr. Se prisen her

Hvordan får jeg en gratis frakobling af min gasforsyning?

Der afsættes hvert år i årene 2021-2026 med finansloven en pulje til at dække de direkte omkostninger for frakobling af et vist antal gasforsyninger i private husholdninger. Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet til de kunder, som opsiger deres gasforsyning hos Evida og samtidig opfylder kriterierne (se ovenfor) for at få del i midlerne. 

Er årets midler opbrugt, vil frakoblingen være omfattet af et gebyr, som du som kunde skal betale. Se prisen for frakobling her. 

Bemærk, at opsigelse af din gasforsyning er bindende både for dig og Evida og ikke kan fortrydes. 

Sådan gør du 

 • Du opsiger din gasforsyning digitalt på Mit Evida .
  OBS! Du kan IKKE benytte browseren Internet Explorer. Brug i stedet Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

  Bemærk, at det kræver underskrift med
  NemId at gennemføre opsigelsen. Det er ejeren af boligen, som skal gennemføre opsigelsen.  

  Se vejledning

  Her kan du se et eksempel på det dokument, du skriver under på. Bemærk, at din opsigelse ikke kan gennemføres uden underskrift.

  Se eksempel

 • Du kan ikke opsige din gasforsyning ved personligt fremmøde, eller ved at ringe eller skrive til Evida (jvf. Evidas distributionsbetingelser). Undtaget fra dette er grupperne beskrevet herunder.

  • Er du fritaget for digital post? Klik her

  • Er du udlejer, en bolig- eller andelsboligforening? klik her

  • Er du lejer eller andelsboligejerer det din udlejer, bolig- eller andelsboligforening, som skal kontakte Evida vedr. opsigelse af gasforsyningen. 

Hvor meget sparer jeg?

Hvis du får del i afkoblingsordningen, sparer du det gebyr, det normalt koster at blive frakoblet. Se gebyret her.

Opsiger du din gasforsyning og er omfattet af statens afkoblingsordning, betyder det, at du bliver frakoblet uden beregning. Du får altså ikke penge i hånden i form af et tilskud, men du undgår en regning. 

Jeg har allerede opsagt min gasforsyning. Kan jeg stadig få en gratis frakobling?

Nej desværre. Frakobling af gasforsyningen uden beregning omfatter kun opsigelser, som er modtaget, efter ordningen er trådt i kraft. 

Kan jeg komme på venteliste til en gratis frakobling?

Nej desværre. Frakobling af gasforsyningen uden beregning bliver tildelt efter først til mølle-princippet, indtil midlerne i ordningen er brugt. Der afsættes en pulje hvert år i årene 2021-2026 med finansloven. 

Er der registreret et CVR-nummer på din adresse?

Evida skal kontrollere, om der er registreret et CVR-nummer på din adresse for at sikre, at du lever op til kriterierne i ordningen. Det gør vi via virk.dk. 

Hvis du mener, at oplysningerne om CVR-nummer på din adresse er forkerte, skal du rette oplysningerne på virk.dk og evt. opsige din gasforsyning forfra.

Problemer med digital underskrift

Har du oplevet problemer med digital underskrift af din opsigelse? Du har modtaget en mail fra afsenderen evida@mail.esignatur.dk med et link til at underskrive. Dette link kan du bruge til at underskrive din opsigelse. Du mister ikke din plads i køen. 

Jeg har modtaget besked om, at fristen for at underskrive er udløbet - men jeg har skrevet under?

Har du modtaget en mail fra evida@mail.esignatur.dk om, at fristen for at underskrive din opsigelse er udløbet, selv om du HAR skrevet under? 
Det skyldes en fejl hos den eksterne leverandør af systemet til digital underskrift. Din underskrift bør være gået igennem. Du kan tjekke, at alt er i orden på 2 måder:

 • Log ind på Mit Evida. Klik på 'Opsig gas', og download din kvittering.
 • Find en mail sendt til dig fra samme afsender med emnet kvittering. Benyt linket 'Hent aftaledokumenter' til at hente din kvittering. 

Jeg har ikke modtaget en kvittering på min opsigelse

Hvis du logger ind på Mit Evida og klikker på 'Opsig gas' igen, kan du downloade din kvittering. 

Ellers kontakt Evida på afkoblingsordning@evida.dk eller tlf. 77 89 90 00. 

Regler for opsigelse af gasforsyning - det med småt

Når du opsiger din gasforsyning, skal du være opmærksom på følgende: 

 • Din opsigelse er gensidigt forpligtende for dig og Evida og kan ikke fortrydes.

 • Får du del i afkoblingsordningen, har du med din underskrift på din opsigelse bekræftet, at de oplysninger og erklæringer, som du har afgivet, er korrekte, samt at du er indforstået med, at du vil blive opkrævet det til enhver tid gældende  frakoblingsgebyr, hvis en kontrol viser, at du har afgivet urigtige oplysninger. 
  Da Evida administrerer afkoblingsordningen for Energistyrelsen, sendes de data, som Evida indsamler, til Energistyrelsen, som på stikprøvebasis kontrollerer, at anmodningerne lever op til kriterierne i ordningen. Evida har hjemmel til at indsamle data på baggrund af tekstanmærkningen på Finansloven Nr. 130. ad 29.24.33.

 • Får du del i Afkoblingsordningen, og har du registreret et CVR-nummer på adressen gælder, at hvis den samlede årlige omsætning for CVR-numre registreret på adressen er under 50.000 kr., skal du på forespørgsel sende dokumentation herfor til Energistyrelsen. Undlader du dette inden for den satte tidsfrist, mister du retten til at blive frakoblet uden beregning, og du vil blive opkrævet det til enhver tid gældende frakoblingsgebyr.   

 

Hvordan behandler I mine data?

Du finder Evidas privatlivspolitik her.

Konkret i forhold til afkoblingsordningen gælder, at da Evida administrerer ordningen for Energistyrelsen, sendes de data, som Evida indsamler, til Energistyrelsen. Styrelsen kontrollerer på stikprøvebasis, at anmodningerne lever op til kriterierne i ordningen. Evida har hjemmel til at indsamle data på baggrund af tekstanmærkningen på Finansloven Nr. 130. ad 29.24.33. 

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Kundeservice

Kontakt

Har du et spørgsmål til os?

Vi hjælper dig til at finde et svar eller komme i kontakt med en af vores kunde­service­medarbejdere

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler