mail telefon tilmelding

Tidspunkt for skift af varmekilde og frakobling af gasforsyning

Her kan du finde spørgsmål og svar om tidspunkt for skift af varmekilde og frakobling af din gasforsyning

Hvor lang tid i forvejen kan jeg opsige min gasforsyning, når jeg skal skifte varmekilde?

Dit skift af varmekilde og dermed datoen for din opsigelse skal ligge inden årets udgang, for at du kan få del i afkoblingsordningen for i år. Men det er vigtigt, at du IKKE opsiger din gasforsyning, før du kender tidspunktet for, hvornår du skifter til fx fjernvarme. Din opsigelse er bindende og kan ikke fortrydes.

Ved du, at du først skal skifte varmekilde næste år, skal du vente med at opsige din gasforsyning til næste år.

Kan jeg selv bestemme, hvornår frakoblingen skal ske?

Når du opsiger din gasforsyning, beder vi dig oplyse, hvornår du skifter varmekilde. Du kan maksimalt vælge en dato frem til årsskiftetDen fysiske frakobling af din gasforsyning vil ske inden for 18 måneder fra den dato og tidligst i forbindelse med din overgang til en ny varmekilde.  

Vi giver dig besked ca. 14 dage før, frakoblingen af din gasledning finder sted.

Jeg har allerede skiftet varmekilde, men ikke opsagt min gasforsyning. Kan jeg stadig få en gratis frakobling?

Hvis du opfylder kriterierne for at få del i afkoblingsordningenkan du godt blive frakoblet gasforsyningen uden beregning, selv om du allerede har skiftet varmekilde. 

Se kriterierne her.

Jeg ved endnu ikke, hvornår jeg skifter varmekilde?

Dit skift af varmekilde og dermed datoen for din opsigelse skal ligge inden årets udgang, for at du kan få del i afkoblingsordningen for i år. Dette skyldes, at midlerne i afkoblingsordningen uddeles inden for et kalenderår ad gangen. 

Men det er vigtigt, at du IKKE opsiger din gasforsyning, før du kender tidspunktet for, hvornår du skifter til en anden varmekilde. Ved du, at du først skal skifte varmekilde næste år, skal du vente med at opsige din gasforsyning til næste år.

VIGTIGT! Du skal være særligt opmærksom på dette: 

  • Din opsigelse er gensidigt forpligtende for dig og Evida og kan ikke fortrydes.
     
  • Du vil blive opkrævet det til enhver tid gældende gebyr for din frakobling, hvis du har opsagt din gasforsyning i år og fået tilsagn om at kunne blive frakoblet uden beregning, men ender med først at skifte varmekilde til næste år. 

Hvornår kommer I og afbryder min gasforsyning?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. 

Din gasmåler tager vi som udgangspunkt ned måneden efter, du er skiftet til en anden varmekilde. Dernæst laver vi en slutopgørelse af dit gasforbrug, og du vil herefter ikke længere være gaskunde.  
 
Din gasledning og dit målerskab frakobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde, dog tidligst når vi henter din gasmåler og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde. Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligtLige nu vil det sige inden for 4-5 måneder. Hvornår vi præcis kommer og frakobler, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem. 

Vi giver dig besked ca. 14 dage før, vi kommer og frakobler din gasledning og fjerner dit målerskab. 

Læs mere om, hvad en frakobling omfatter her.

Hvorfor kommer I ikke og afbryder gasforsyningen, den dag jeg har oplyst, at jeg skifter varmekilde?

Den dato, du har angivet, at du skifter varmekilde, er IKKE den dag, vi afbryder din gasforsyning. Datoen skal Evida bruge til at planlægge afbrydelsen af din gasforsyning og til at sikre os, at vi ikke afbryder din gasforsyning, før du har en ny varmekilde parat. 

Din gasmåler tager vi som udgangspunkt ned måneden efter, du er skiftet til en anden varmekilde. Dernæst laver vi en slutopgørelse af dit gasforbrug, og du vil herefter ikke længere være gaskunde.  
 
Din gasledning og dit målerskab frakobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde, dog tidligst når vi henter din gasmåler og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde. Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligt. Lige nu vil det sige inden for 4-5 måneder. Hvornår vi præcis kommer og frakobler, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem. 

Vi giver dig besked ca. 14 dage før, vi kommer og frakobler din gasledning og fjerner dit målerskab. 

Læs mere om, hvad en frakobling omfatter her. 

Jeg har brug for, at I kommer hurtigt og fjerner mit målerskab?

Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligt. Lige nu vil det sige inden for 4-5 måneder. Hvornår vi præcis kommer og frakobler, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem.  

Står du i en ekstraordinær situation, vil vi gøre, hvad vi kan for at imødekomme dit ønske om en hurtigere frakobling. Men vi kan ikke garantere, at vi kan opfylde dit ønske. Bl.a. skal der altid søges gravetilladelse hos kommunen til at frakoble din gasledning fra gadeledningen uden for din grund. 

Kontakt vores driftssupport i det område, du bor: 

Hovedstadsområdet og Nordsjælland
driftstenlille@evida.dk eller tlf. 6225 9091.

Syd- og Vestsjælland
driftstenlille@evida.dk eller tlf. 7021 3043.

Fyn og Sydjylland
driftmiddelfart@evida.dk eller tlf. 7021 3042.

Nord- og Midtjylland
driftviborg@evida.dk eller tlf. 6225 9081.

Hvad omfatter en afbrydelse af gasforsyningen?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. Selve gasfyret og den øvrige gasinstallation indenfor tager vvs-installatøren sig af. 

Læs mere om, hvad en frakobling omfatter her. 

Hvornår fjerner I gasskabet? Vi skal bruge pladsen til varmepumpe-udedelen

Gasskabet bliver først fjernet, når vi fysisk kommer og afbryder din gasforsyning ude i vejen. Du får besked 14 dage før. Gasskabet må ikke fjernes af din vvs'er inden da, men du må godt få fjernet din gaskedel indenfor.

Installerer du en varmepumpe, inden gasskabet er fjernet, skal afstandskravene til vores gasskab overholdes. Der skal være en afstand på 0,80 m foran gasskabet og 0,30 m ved siden af gasskabet.

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Kundeservice

Kontakt

Har du et spørgsmål til os?

Vi hjælper dig til at finde et svar eller komme i kontakt med en af vores kunde­service­medarbejdere

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler