mail telefon tilmelding

Ny klimaaftale: Tilskud, frakobling, regler

Hvad er mine alternativer til naturgas?

Naturgas er et fossilt brændsel, som udleder CO2, når det bliver brændt af. Men sammenlignet med olie og kul udleder naturgas 25 % mindre CO2 end olie og 40 % mindre en kul.

CO2-neutral biogas fortrænger mere og mere naturgas fra gasnettet. Klimaaftrykket fra gasforbruget falder altså, i takt med at biogassen fortrænger mere og mere naturgas.

Som gaskunde har du forskellige muligheder for at gøre din opvarmning grønnere med alternativer til naturgas. Vi har lavet et overblik til dig her

Hvad betyder den nye klimaaftale for mig?

Den 22. juni 2020 blev en ny klimaaftale vedtaget, som bl.a. har betydning for dig som gasforbruger.

Her er hovedtrækkene i aftalen med betydning for dig som gasforbruger:

 • Der åbnes for forskellige puljer, som giver mulighed for at søge tilskud til bl.a. at skifte fra gas til fjernvarme eller varmepumpe og til energiforbedringer i boligen.
 • Der afsættes en pulje, som giver mulighed for at få dækket de faktiske omkostninger til Evida for at blive frakoblet gasnettet.
 • Den politiske aftale indeholder ikke et forbud mod eksisterende eller nye gasfyr.
 • Afgiften på opvarmning med gas, den såkaldte naturgasafgift, stiger.

Herunder giver vi svar på de spørgsmål til den nye klimaaftale, vi typisk får fra vores kunder.

Pris og brug af gas

Hvor meget stiger prisen på naturgas?

Prisen for at bruge naturgas til rumopvarmning stiger fra 1. januar 2021 ca. 30 øre/m3 inkl. moms. Bruger du 1.500 m3 gas om året, svarer det til en prisstigning på 450 kr. inkl. moms. 

Baggrund
I den politiske klimaaftale fra den 22. juni står der, at prisen på naturgas stiger fra 56,7 kr./GJ til 62,3 kr./GJ. Det svarer til ca. 30 øre/m3 inkl. moms. Det er den såkaldte naturgasafgift, som stiger. 

Hvornår er det slut med at bruge gas til opvarmning?

Der er ikke med den politiske aftale vedtaget et forbud mod at varme sit hus op med gas, og der er heller ikke vedtaget en slutdato for at varme sit hus op med gas.

Må jeg udskifte mit gamle gasfyr med et nyt?

I den politiske aftale er der ikke forbud mod at udskifte sit gasfyr med et nyt.

Er der gas efter 2030?

Ja, der er gas efter 2030. Energistyrelsen forventer et gasforbrug i 2030 på ca. 15.000 GWh og i 2040 på små 12.000 GWh. Til den tid vil hele forbruget dækkes af grøn gas.

I 2020 er gasforbruget ca. 26.000 GWh.

Er det slut med gas, når der ikke længere udvindes gas i Nordsøen efter 2050?

Nej, det forventer vi ikke. Til den tid vil hele forbruget af gas være dækket af grøn gas, fx biogas.

Hvor meget stiger prisen på naturgas for industrivirksomheder?

I aftale om Grøn skattereform den 8. december 2020 fremgår det, at energiafgiften for industrien forhøjes med 6 kr./GJ svarende til ca. 0,24 kr./m3. Forhøjelsen er fuldt indfaset i 2025.

En forhøjelse af energiafgiften på 6 kr./GJ svarer til en afgiftsforhøjelse på 105 kr. pr. ton CO2 for naturgas.
I aftalen står dog, at "Der arbejdes mod at omlægge energiafgifterne til en mere direkte og ens afgift på CO2e-udledning, således at forhøjelserne vil være baseret på en CO2-afgift, når de indføres fra 2023."
Læs aftaleteksten her.

Sådan forhøjes afgiften

År/Industri 2021 2022 2023 2024 2025
Alm. industrivirksomhed 4,5 kr./GJ 4,5 kr./GJ 8,5 kr./GJ 8,5 kr./GJ 10,5 kr./GJ
Energiintensive industrier, mineralogiske processer (produktion af cement, glas, mineraluld (isolering), teglværker, stålvalseværk mv.) 

0 kr./GJ 0 kr./GJ 0 kr./GJ 0 kr./GJ 6 kr./GJ
Landbrug og gartneri 1,5 kr./GJ 1,5 kr./GJ 1,5 kr./GJ 1,5 kr./GJ 7,5 kr./GJ

 

Tilskud

De forskellige muligheder for tilskud administreres af Energistyrelsen.

Der er tale om 4 tilskudspuljer:

 • Skrotningsordningen: Denne ordning giver tilskud til varmepumper på abonnement. Ordningen kan hjælpe til, at bl.a. borgere med begrænsede finansieringsmuligheder også kan konvertere deres olie- eller gasfyr. Med klimaaftalen udvides puljen til at omfatte alle olie- og gasfyr uden for områder besluttet udlagt til fjernvarme.
  Puljen er åben for ansøgning. Det er udbyderen, ikke forbrugerne som kan søge.


 • Bygningspuljen: Denne ordning giver tilskud til energiforbedringer. Det gælder fx isolering og udskiftning af vinduer, men også tilskud til en varmepumpe, hvis man har gas- eller oliefyr i dag.
  Puljen er åben for ansøgning. Det er forbrugeren selv, som kan søge.


 • Fjernvarmepuljen: Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder.
  Puljen er åben. Det er fjernvarmeselskabet, som får tilskuddet til at sænke prisen for de forbrugere, som skifter til fjernvarme.


 • AfkoblingsordningenOrdningen dækker frakoblingsgebyret til Evida. Ordningen administreres af Evida.
  Pulje for 2022 åbner i 1. februar 2022 kl. 10.

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Til top

Dit postnummer

Her kan du ændre det postnummer, du har indtastet. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Dit postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler