Ny klimaaftale: Tilskud, frakobling, regler

Hvad er mine alternativer til naturgas?

Naturgas er et fossilt brændsel, som udleder CO2, når det bliver brændt af. Men sammenlignet med olie og kul udleder naturgas 25 % mindre CO2 end olie og 40 % mindre en kul.

CO2-neutral biogas fortrænger mere og mere naturgas fra gasnettet. Dermed bliver en større og større del af din varme helt automatisk grønnere.

Som gaskunde har du forskellige muligheder for at gøre din opvarmning grønnere med alternativer til naturgas. Vi har lavet et overblik til dig her

Hvad betyder den nye klimaaftale for mig?

Den 22. juni 2020 blev en ny klimaaftale vedtaget, som bl.a. har betydning for dig som gasforbruger.

Her er hovedtrækkene i aftalen med betydning for dig som gasforbruger:

 • Der åbnes for forskellige puljer, som giver mulighed for at søge tilskud til bl.a. at skifte fra gas til fjernvarme eller varmepumpe og til energiforbedringer i boligen.
 • Der afsættes en pulje, som giver mulighed for at få dækket de faktiske omkostninger til Evida for at blive frakoblet gasnettet.
 • Den politiske aftale indeholder ikke et forbud mod eksisterende eller nye gasfyr.
 • Afgiften på opvarmning med gas, den såkaldte naturgasafgift, stiger.

Herunder giver vi svar på de spørgsmål til den nye klimaaftale, vi typisk får fra vores kunder.

Pris og brug af gas til opvarmning

Hvor meget stiger prisen på naturgas?

Vi forventer, at prisen stiger ca. 30 øre/m3 inkl. moms. Bruger du 1.500 m3 gas om året, svarer det til en prisstigning på 450 kr. inkl. moms. Stigningen er en del af regeringens forslag til Finansloven for 2021, som ikke er vedtaget endnu.

Baggrund
I den politiske klimaaftale fra den 22. juni står der, at prisen på naturgas stiger fra 56,7 kr./GJ til 62,3 kr./GJ. Det svarer til ca. 30 øre/m3 inkl. moms. Det er den såkaldte naturgasafgift, som stiger. 

Hvornår er det slut med at bruge gas til opvarmning?

Der er ikke med den politiske aftale vedtaget et forbud mod at varme sit hus op med gas, og der er heller ikke vedtaget en slutdato for at varme sit hus op med gas.

Må jeg udskifte mit gamle gasfyr med et nyt?

I den politiske aftale er der ikke forbud mod at udskifte sit gasfyr med et nyt.

Tilskud

De forskellige muligheder for tilskud administreres af Energistyrelsen.

Der er tale om 4 tilskudspuljer:

 • Skrotningsordningen: Denne ordning giver tilskud til varmepumper på abonnement. Ordningen kan hjælpe til, at bl.a. borgere med begrænsede finansieringsmuligheder også kan konvertere deres olie- eller gasfyr. Med klimaaftalen udvides puljen til at omfatte alle olie- og gasfyr uden for områder besluttet udlagt til fjernvarme.
  Puljen er åben for ansøgning. Det er udbyderen, ikke forbrugerne som kan søge.


 • Bygningspuljen: Denne ordning giver tilskud til energiforbedringer. Det gælder fx isolering og udskiftning af vinduer, men også tilskud til en varmepumpe, hvis man har gas- eller oliefyr i dag.
  Puljen er åben for ansøgning. Det er forbrugeren selv, som kan søge.


 • Fjernvarmepuljen: Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder.
  Puljen er endnu ikke åben. Det er fjernvarmeselskabet, som får tilskuddet til at sænke prisen for de forbrugere, som skifter til fjernvarme.


 • Afkoblingsordningen: Ordningen dækker frakoblingsgebyret til Evida. Ordningen administreres af Evida.
  Puljen er endnu ikke åben.

Kan jeg få tilskud til at skifte mit gasfyr ud med en anden varmekilde?

Ja, der er mulighed for at få tilskud til

Kan jeg få tilskud til et nyt gasfyr?

Nej, der er ikke tilskud til et nyt gasfyr i de nye tilskudspuljer

Jeg vil gerne væk fra naturgas - hvad er mine alternativer?

Vi har samlet en oversigt over alternativerne til at bruge naturgas her

Frakobling af gasforsyning

I klimaaftalen er det besluttet at afsætte en årlig pulje til at dække udgiften for at blive frakoblet gasnettet for et antal gaskunder pr. år.

Energistyrelsen, som er ansvarlig for ordningen, har oplyst Evida, at ordningen tidligst kan træde i kraft pr. 1. januar 2021, når Finansloven er vedtaget, og midlerne afsat.

Vi kender endnu ikke de konkrete kriterier, man som gaskunde skal opfylde, for at kunne blive frakoblet uden betaling.

 

Hvad skal jeg gøre for at få en gratis frakobling?

Når der bliver åbnet for den nye pulje, skal du opsige din gasforsyning hos Evida. Det kommer til at foregå digitalt.
Hvis du opfylder kravene, og der er penge tilbage i puljen, så bliver frakoblingen gratis for dig.

Hvis ikke du opfylder kravene, og/eller der ikke er flere penge tilbage i puljen, vil frakoblingen koste et gebyr, som du kan se her.

Jeg vil gerne annullere min opsigelse af min gasforsyning

Det kan vi desværre ikke. Din opsigelse er bindende for dig og for Evida fra det tidspunkt, vi modtog din opsigelse.

Det skyldes, at en opsigelse juridisk set er et påbud om at bringe kontrakten til ophør. Et sådan påbud er bindende for parterne, når det er kommet til modtagerens kundskab, jf. princippet i aftalelovens § 7. Der er således ikke efter dette tidspunkt mulighed for at trække det tilbage.

Jeg vil gerne ændre datoen for min opsigelse af min gasforsyning

Det er desværre ikke muligt at ændre datoen for din opsigelse, så du kan gøre brug af den nye afkoblingsordning. Energistyrelsen har nemlig oplyst til Evida, at afkoblingsordningen først kan igangsættes ved opsigelser modtaget efter ordningen er trådt i kraft, og når Finansloven er vedtaget, og midlerne er afsat.

Først fra dette tidspunkt vil det være muligt at søge den nye afkoblingsordning, og den vil kun gælde for opsigelser, som Evida modtager via ordningen. Opsigelser modtaget før dette tidspunkt vil derfor ikke kunne omfattes af ordningen.

Hvorfor bliver Evida ved med at kræve betaling for at blive frakoblet, når der er lavet den nye aftale?

Energistyrelsen har oplyst til Evida, at afkoblingsordningen kun gælder ved opsigelser modtaget, efter ordningen er trådt i kraft, når Finansloven er vedtaget, og midlerne er afsat.

Først fra dette tidspunkt vil det være muligt at søge den nye afkoblingsordning, og den vil kun gælde for opsigelser, som Evida modtager via ordningen. Opsigelser modtaget før dette tidspunkt vil derfor ikke kunne omfattes af ordningen.

Der bliver med afkoblingsordningen afsat midler til et vist antal frakoblinger om året. Hvis ikke du opfylder kravene, og/eller der ikke er flere penge tilbage i puljen, vil frakoblingen koste et gebyr, som du kan se her.

Skift postnummer

Her kan du skifte postnummer. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Skift postnummer

Til top

Skift postnummer

Her kan du skifte postnummer. Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, postnummeret ligger i.

Det valgte postnummer ligger uden for Evidas serviceområde
Skift postnummer

Indtast postnummer

Indtast postnummeret for den adresse, dit besøg drejer sig om.

Vi bruger postnummeret til at vise dig den information, som er relevant for det område, adressen ligger i.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Kundeservice

Kontakt

Har du et spørgsmål til os?

Vi hjælper dig til at finde et svar eller komme i kontakt med en af vores kunde­service­medarbejdere

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler