mail telefon tilmelding

Havne og havnebyer er valgt som placering for en stor del af de brint-, CO2-fangst- og Power-to-X-projekter, som er på tegnebrættet landet over. I en ny publikation med titlen ”Får fremtidens energifabrikker havudsigt?” giver Evida et overblik over og eksempler på, hvor fremtidens produktion af energi kan komme til at ske, og hvilken rolle infrastruktur kan komme til at spille i den sammenhæng.

Infrastruktur i form af rørledninger er netop en af de præmisser, som aktørerne peger på som essentielle for at kunne skabe et marked i Danmark for brint- og øvrig Power-to-X-produktion.

”Vores dialog med markedet peger på, at flere aktører er klar til at stikke spaden i jorden, så snart der er klarhed over etableringen af infrastruktur til fremtidens nye grønne gasser. Vi stiller i Evida vores viden og kompetencer om rørført infrastruktur til rådighed, og det er vores vurdering, at lokal brint- og CO2-infrastruktur efter godkendelse kan etableres på 2-3 år og længere regionale strækninger inden for 4-5 år,” siger Evidas strategi- og udviklingsdirektør Peter Kristensen.

Regeringen offentliggjorde i marts ”Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer”. Med den vil aftalepartierne give Evida og Energinet mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur, der kan understøtte fleksibel drift af Power-to-X-anlæg og transportere brint over lange afstande.

Evida bidrager derfor i en lang række projekter med analyser og beregninger af brint- og CO2-infrastruktur på baggrund af selskabets viden om og erfaring med anlæg og drift af gasinfrastruktur.

Evida forudser en decentral udvikling, hvor der vil være behov for lokal og regional infrastruktur, som forbinder producenter og aftagere af brint og CO2. Havne og havnebyer er med deres placeringer attraktive som fremtidens integrerede energifabrikker. Havnene er trafikknudepunkter og erhvervsområder, hvor energibehovet er stort. Havnene er oplagte til udskibning af CO2 og ilandføring af strøm fra havvind, og i mange af havnenes bagland er der produktion af biogas og el fra solceller og vindmøller til brug for fremtidens brændstoffer.

”Vi taler med rigtig mange aktører derude. Alle steder møder vi høje ambitioner og et ønske om at gøre Danmark førende på blandt andet brintproduktion og -transport og samtidig skabe lokal og regional udvikling ud af grøn energiproduktion. Her har Vandkantsdanmark nogle unikke muligheder qua deres placering. Vi er allerede førende på rørført biogas herhjemme, og i Evida er vi klar til at bidrage til, at vi kan blive det på rørført brint og CO2 også,” siger Peter Kristensen.

Publikationen ”Får fremtidens energifabrikker havudsigt?” er udgivet af Evida, juni 2022.

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler