mail telefon tilmelding

Opdatering januar 2022: Statens afkoblingsordning, som dækker omkostninger til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse, åbner for en ny ansøgningsrunde tirsdag den 1. februar 2022 kl. 10. Læs mere 

I løbet af april 2021 startes en ny midlertidig ordning, der gør det muligt at få dækket gebyret for afkobling (frakobling) fra gassystemet. Datoen for, hvornår den nye afkoblingsordning træder i kraft ligger endnu ikke fast, men det vil fremgå på både Energistyrelsens og Evidas hjemmeside, så snart ordningen er klar.

Ønsker du at modtage en mail, når afkoblingsordningen træder i kraft, kan du tilmelde dig nyhedsmailen på sparenergi.dk her.

Afkoblingsordningen giver private husholdninger mulighed for at få dækket gebyret til Evida for at blive afkoblet gassystemet, hvis man ønsker at udskifte sit gasfyr med et grønnere alternativ.

Gebyrfritagelsen tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det betyder, at de, som først indberetter et behov for afkobling, får tildelt gebyrfritagelsen, og så længe der er midler i puljen.

Afkoblingsordningen er et resultat af den politiske klimaaftale fra den 22. juni 2020.

"Det er en ordning, der af gode grunde er stor interesse for. Vi arbejder derfor målrettet sammen med Energistyrelsen på at åbne for ordningen så hurtigt som overhovedet muligt," siger Peter Kristensen, chef for Marked- og Forretningsudvikling i Evida.

Hvem vil være omfattet af Afkoblingsordningen?

Ordningen omfatter private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger der, på den pågældende opkobling, har

  • et gasfyr,
  • et årligt forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas og
  • som ikke har et eller flere CVR-numre registreret på adressen med en samlet årlig omsætning på 50.000 kr. eller mere.

Gebyrfritagelsen kræver, at der afgives en erklæring på, at forbrugeren/udlejeren ejer boligen, at der ikke er registreret et CVR-nr. på adressen eller, hvis der er registreret et eller flere CVR-numre, at dette/disse er knyttet til en aktivitet med en samlet årlig omsætning under 50.000 kr.

Hvis Energistyrelsen konstaterer, at CVR-numre tilknyttet adressen alligevel viser sig at have en samlet årlig omsætning, der overstiger 50.000 kr. frafalder gebyrfritagelsen, og der sendes en opkrævning på gebyret for afkobling.

Hvad skal jeg gøre for at få en gratis afkobling?

  • Når der bliver åbnet for den nye pulje, skal du opsige din gasforsyning hos Evida. Det kommer til at foregå digitalt på Mit Evida.
  • Det tjekkes automatisk, om de overordnede kriterier overholdes. Dog er det dit ansvar at sikre dig, at du overholder ovenstående regler vedrørende CVR-numre.
  • Hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen, bliver afkoblingen af din gasledning gratis for dig. Det bliver du informeret om med det samme.
  • Hvis ikke du opfylder kriterierne, og/eller der ikke er flere penge tilbage i puljen, vil afkoblingen af din gasledning koste et gebyr, som du kan se her.

Bemærk
Afkobling kan maksimalt bestilles frem til årets udgang.

Baggrund for processen
I forbindelse med Klimaaftalen er der afsat midler til gebyrfritagelse ved afkobling fra gassystemet, midlerne uddeles i perioden 2021-2026. Lige nu er Forsyningstilsynet i gang med at godkende processen omkring, hvordan Evida forvalter puljen i overensstemmelse med kriterierne, og at gebyret i tilfælde af gebyrfritagelse dækkes af staten i stedet for den enkelte husholdning. Når den endelige godkendelse ligger klar, bliver der åbnet for ordningen på Evidas hjemmeside. Det er endnu ikke muligt at melde en endelig dato for ordningens ikrafttrædelse. Forsyningstilsynets godkendelse forventes i marts, og hurtigst muligt herefter vil ordningen åbne.

Læs mere her:

 

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler