mail telefon tilmelding

Evidas bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, som varetager forhold inden for revision, risici- og kontrolhensyn samt compliancemæssige forhold i henhold til udvalgets kommissorium.
Udvalget forbereder bestyrelsens beslutninger inden for udvalgets område.

Revisionsudvalget varetager tilsvarende opgaver for Selskabets helejede datterselskaber.

Medlemmerne af udvalget, herunder formanden for udvalget, vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer for ét år ad gangen.
Udvalget består af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Susanne Juhl (formand)
Peder Lundquist

Udvalgets medlemmer er uafhængige og besidder de fornødne kvalifikationer til at varetage udvalgets arbejde. Beskrivelse af udvalgsmedlemmerne findes her.

Udvalget afholder to ordinære møder om året.

Læs revisionsudvalgets kommissorium her

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler