mail telefon tilmelding

Få forbrugsdata fra Evida

Ønsker du at indhente konkrete forbrugsoplysninger for gaskunderne i et afgrænset geografisk område til brug i projektforslag kan du kontakte os på energiplaner@evida.dk.

Forudsætninger i projektforslag

Forudsætningerne i et projektforslag kan være afgjort af lokale forhold. Brugen af lokale repræsentative og dokumenterbare forudsætninger er mest retvisende. 

For nogle forudsætninger giver det dog ikke mening at snakke om særlige lokale forudsætninger, og i mange situationer vil det være vanskeligt på repræsentativ vis at eftervise og dokumentere lokale forhold. Derfor ønsker vi at fremlægge et forudsætningsmæssigt udgangspunkt for individuel gasforsyning med udgangspunkt i Energistyrelsens Teknologikataloger.

Se Teknologikataloger

Særligt for gasinstallationer tager Evida udgangspunkt i følgende forudsætninger og dokumentation, som vil kunne bidrage til et dokumenteret forudsætningsvalg i projektudarbejdelsen.

Forudsætning Energistyrelsens Teknologikataloger Supplerende dokumentation

Levetid for mindre gaskedler 10 kW

20 år DGC, 2019, Undersøgelse af 26 gaskedlers levetid

Levetid for større gaskedler 160-400 kW

25 år DGC, 2019, Investerings-, drifts- og vedligeholdelses- omkostninger for mellemstore gaskedler (50 − 1000 kW)
Drift og vedligehold for mindre gaskedler 10 kW 1.527 kr./år HMN GasNet, 2017, Drift- og vedligeholdelsesomkostninger for små gaskedler

Drift og vedligehold for større gaskedler

160 kW
400 kW


3.263 kr./år
4.984 kr./år
DGC, 2019, Investerings-, drifts- og vedligeholdelses- omkostninger for mellemstore gaskedler (50 − 1000 kW)
HMN GasNet, 2017, Drift- og vedligeholdelsesomkostninger for 40 - 60 kW gaskedler

Installationsomkostninger for mindre gaskedler 10 kW

Fjernelse af eksisterende gaskedel

Fjernelse af oliefyr og -tank


23.095 kr.

2.100 kr.

7.400 kr.

HMN GasNet, 2018, Gaskedelpriser i Skive Kommune
HMN GasNet, 2017, Gaskedelpriser i Egedal Kommune
NGF, 2016, Priser for installering af ny kondenserende gaskedel i Nature Energys distributionsområde i perioden 2012-2015

Installationsomkostninger for større gaskedler

160 kW
400 kW131.120 kr.
183.270 kr.
DGC, 2019, Investerings-, drifts- og vedligeholdelses- omkostninger for mellemstore gaskedler (50 − 1000 kW)

Virkningsgrader for mindre gaskedler 10 kW – nedre brændværdi

Kondenserende kedler
Gennemsnitlig eksisterende bestand

 


97 %
95 %

DGC, 2017, Facts and Figures about Domestic Boilers

Kedelbestanden forventes rent kondenserende efter 10 år.
Virkningsgrader for større gaskedler 160-400 kW – nedre brændværdi 101 % DGC, 2017, Facts and Figures about Domestic Boilers

     
  Evida-priser  

Frakoblingsbetaling for villakunder

Evida Nord
Evida Fyn
Evida Syd


6.560 kr.
6.500 kr.
5.613 kr.
https://evida.dk/kundeservice/priser-og-betingelser/frakobling-fra-gasnettet/

Frakoblingsbetaling for erhvervskunder

10.000 kr. Dette er en erfaringsmæssig middelpris. Afregning sker efter medgåede omkostninger.

Alle omkostninger er ekskl. moms. Priser fra Teknologikataloget er anført i 2020-værdier og opgjort i 2015-priser.

Energistyrelsens Teknologikataloger

I Teknologikataloget tages der for mindre gaskedler udgangspunkt i 10 kW, mens villakedler ofte vil have en kapacitet mellem 12-25 kW. Dokumentationen, der ligger til grund for Teknologikatalogerne samt ovenstående supplerende dokumentation, dækker kedler i hele dette spænd.

Ved kapaciteter som skiller sig markant ud fra de 10 kW, 160 kW og 400 kW anbefaler vi at interpolere omkostningerne baseret på Teknologikatalogernes værdier.

Vi henviser ligeledes til Energistyrelsens Teknologikataloger, såfremt der ikke foreligger dokumenterbare konkrete forudsætninger for omkostninger relateret til produktion, distribution og investeringer i fjernvarmesektoren.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler