mail telefon tilmelding

Evida har opgjort indberetningen af farlige hændelser i 2020 til Sikkerhedsstyrelsen. Her får du et overblik over, hvilke typer hændelser vi har indberettet. 

Mindre installationer:
Manglende afpropning det største problem
 

I 2020 har Evida indberettet 30 enkeltstående hændelser på mindre installationer, samt en række systematiske materiel- eller installationsfejl til Sikkerhedsstyrelsen, som farlige hændelser til videre sagsbehandling. Det er på niveau med antallet af indberetninger året før. 

Manglende afpropning udgør mere end halvdelen af de hændelser, Evida indberettede i 2020. 16 hændelser om manglende eller dårlig afpropning af gasinstallation samt en enkelt manglende afpropning i et målerskab er blevet indberettet. De fleste sager er sket i sammenhæng med uanmeldt arbejde, hvor en installation skal nedtages til fordel for kollektiv forsyning. De manglende afpropninger udgør en stor risiko for udstrømning af gas i bygninger og heraf følgende eksplosions-og brandfare. 

Herudover har der på de mindre installationer været overgravninger, defekte aftræk og uautoriseret arbejde på gasinstallation og gasskab, som Evida har indberettet som farlige hændelser.   

Genbrug af gamle aftræk ved kedeludskiftninger og uautoriseret arbejde på aftræk i forbindelse med tagrenoveringer er de største områder i Evidas indberetninger af systematiske materiel- og installationsfejl i 2020. 

Større installationer, erhverv,
industri og proces 

I 2020 har Evida fået kendskab til 3 enkeltstående hændelser på området for større installationer, som er rapporteret til Sikkerhedsstyrelsen som farlige hændelse til videre sagsbehandling. Dette er en reduktion i forhold til 2019, hvor der blev indberettet 5 enkeltstående hændelser på området.  

2 ud af de 3 indberettede hændelser drejer som en manglende afpropning af gasrør. Og den tredje hændelse gælder et defekt aftræk i forbindelse med tagrenovering, hvor uautoriseret arbejdskraft har håndteret aftrækket. 

Nyhedsbrev

Vil du have flere nyheder fra Evida? Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du modtage andre nyheder målrettet din virksomhed om fx udlevering af målere, opsætning og indregulering af kedler, effektive installationsmetoder for gaskedler, åbningstider på lager, administrative tips og tricks, nye produkter, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld her

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler