mail telefon tilmelding

Statens Afkoblingspulje for 2022 er opbrugt

En ny pulje åbner den 3. januar 2023 kl. 10.

Statens afkoblingsordning dækker omkostningerne til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse. Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når der er en pulje åben, og der er penge tilbage i puljen. Hvis du da opfylder kravene, bliver frakoblingen af din gasledning gratis for dig.

Opfylder du ikke kriterierne, eller er puljen tom, kan du fortsat opsige din gasforsyning mod betaling. Se prisen på en frakobling her

Hvordan får jeg en gratis frakobling af min gasforsyning?

Der afsættes hvert år i årene 2021-2026 med finansloven en pulje til at dække de direkte omkostninger for frakobling af et vist antal gasforsyninger i private husholdninger. Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet til de kunder, som opsiger deres gasforsyning hos Evida og samtidig opfylder kriterierne (se ovenfor) for at få del i midlerne. 

Er årets midler opbrugt, vil frakoblingen være omfattet af et gebyr, som du som kunde skal betale. Se prisen for frakobling her

Bemærk, at opsigelse af din gasforsyning er bindende både for dig og Evida og ikke kan fortrydes. 

Sådan opsiger du din gasforsyning

Hvad sker der, hvis der ikke er flere penge i puljen?

Når midlerne for et år er brugt op, er det ikke længere muligt at få en frakobling uden beregning i det pågældende år.

Ved at vente med at opsige sin gasforsyning, er det muligt at søge på ny det næstkommende år og opnå gebyrfritagelse, hvis der er penge tilbage i puljen, og hvis man fortsat opfylder kriterierne, herunder at have et årligt forbrug mellem 100-6.000 m3 gas.

Man kan fortsat opsige opsige sin gasforsyning mod betaling.

Kan jeg komme på venteliste til en gebyrfri afkobling?

Nej desværre. Frakobling af gasforsyningen uden beregning bliver tildelt efter først til mølle-princippet, indtil midlerne i ordningen er brugt. Der afsættes en pulje hvert år i årene 2021-2026 med finansloven. 

Jeg har et CVR-nummer registreret på min adresse

Evida skal kontrollere, om der er registreret et CVR-nummer på din adresse for at sikre, at du lever op til kriterierne i ordningen. Det gør vi via virk.dk. 

Hvis du mener, at oplysningerne om CVR-nummer på din adresse er forkerte, skal du rette oplysningerne på virk.dk og evt. opsige din gasforsyning forfra.

Hvad er de minimis-støtte?

De minimis-støtte er mindre beløb, som gives som statsstøtte underlagt EU Kommissionens forordning nr. 1407/2013.

Kravet om, at der ikke må være et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR), er fastsat ved lov, jf. Finansloven 2022, Nr. 130. ad 29.24.33, stk. 3.
Da det er et lovfæstet krav, er det ufravigeligt.

Grunden til, at lovgiver har valgt at fastsætte kravet, er for ikke at komme i konflikt med EU's regler omkring statsstøtte, som skal hindre, at der sker konkurrenceforvridning, ved at nogle virksomheder modtager støtte fra staten, mens andre ikke gør. For at sikre sig, at statsstøttereglerne overholdes, er der sat en klar objektiv grænse for, hvor stor den samlede omsætning fra erhverv registreret på CVR-numre og tilknyttet adressen må være.

Regler for opsigelse af gasforsyning – det med småt

Når du opsiger din gasforsyning, skal du være opmærksom på følgende: 

  • Din opsigelse er gensidigt forpligtende for dig og Evida og kan ikke fortrydes.

  • Får du del i afkoblingsordningen, har du med din underskrift på din opsigelse bekræftet, at de oplysninger og erklæringer, som du har afgivet, er korrekte, samt at du er indforstået med, at du vil blive opkrævet det til enhver tid gældende  frakoblingsgebyr, hvis en kontrol viser, at du har afgivet urigtige oplysninger. 
    Da Evida administrerer afkoblingsordningen for Energistyrelsen, sendes de data, som Evida indsamler, til Energistyrelsen, som på stikprøvebasis kontrollerer, at anmodningerne lever op til kriterierne i ordningen. Evida har hjemmel til at indsamle data på baggrund af tekstanmærkningen på Finansloven 2022, Nr. 130. ad 29.24.33.

    Du finder Evidas privatlivspolitik her.
Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler