Gas er inde i en rivende udvikling. Den gas, vi sender ud til kunderne, er under forandring i takt med, at vi tilslutter flere biogasanlæg rundt om i landet. Andelen af grøn gas i nettet er ca. 11 procent, og det tal forventer vi vil være 30 procent i 2023.

Det danske gasnet kan med sine 20.000 km rør medvirke til at forbinde hele Danmark effektivt med energi, da gasnettet er den infrastruktur, der kan flytte mest energi hurtigst og billigt.

Læs mere om gasnettets rolle i fremtidens energisystem

Kvartalsrapporter

Evida udgiver hvert kvartal en publikation med fokus på udvalgte opgaver og indsatser i virksomheden.

1. kvartal 2020

Læs rapporten


Power2X – et teknologisamspil i det samlede energisystem

Gas fremstillet ved termisk forgasning og elektrolyse er nogle af teknologier, der forskes i, med henblik på at vi på sigt kan udnytte det store potentiale for flydende brændsler dannet ved hjælp af forgasning, elektrolyse eller i en kombination.

Fordelen ved teknologierne er, at de har potentiale og kapacitet til at levere store mængder energi, som efterfølgende kan sendes ind og lagres i gasnettet, anvendes til transport, processer og til el- og varmeproduktion i perioder, hvor solen ikke skinner, og vinden ikke blæser.

Læs mere om fremtidens grønne gasser

Få svar på dine spørgsmål

Indtast postnummeret, for den adresse din henvendelse drejer sig om, så vi kan guide dig bedst muligt.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.


Hvis du lugter gas, ring til 7789 9000.

Har du spørgsmål rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler