mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Fremtidens brintinfrastruktur

Var du med til kick-off på markedsdialogerne?

Har du spørgsmål til den udsendte survey eller til markedsdialogerne om fremtidens regionale og lokale brintinfrastruktur? Så er du velkommen til at kontakte os på nedenstående mail.

Brint@evida.dk
Klyngedialog (5)

Hvor skal strømmen komme fra på en vindstille gråvejrsdag? Svaret kan være så simpelt som brint

Den massive udbygning af havvind skal gøre Danmark til Europas grønne kraftværk. Men den grønne strøm skal ikke bare ud i stikkontakten hos danskerne. Den skal også omdannes til brint. 

Når strøm fra vind og sol omdannes til brint, kan strømmen lagres. Det gør det muligt at anvende den brinten på tidspunkter, hvor vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner. Samtidig kan brint bruges til at producere grønne brændstoffer til skibe og fly. 

Det kræver rørledninger til at transportere brint fra producenter til aftagere i ind- og udland.

ice
Play

Hvad er brint?

Brint er et simpel grundstof, en farveløs og lugtfri gas, der har potentiale til at blive en nøgleaktør i fremtidens energisystemer. I bestræbelserne på at opnå et CO2-neutralt energisystem er brint afgørende.

Produktionen af brint er relativt simpel og kræver blot vand og strøm fra vedvarende energikilder. Brint fremstilles ved at spalte vand til brint og ilt ved hjælp af elektrolyse. For at udføre elektrolyseprocessen har man brug for strøm – og det er når denne strøm kommer fra vedvarende energikilder, såsom vind eller sol, at man opnår klimagevinsten og kan kalde brinten grøn og CO2-fri.

Ved at omdanne energi til brint kan vi lagre energien og gemme den til en dag, hvor vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner.

Brint kan også supplere andre grønne energikilder som et væsentligt element i forskellige kemiske processer og industriproduktion. Især i sektorer, der ikke nemt kan elektrificeres, kan brint være afgørende, såsom brændstof til tung transport over lange afstande.

Bliv klogere på brint

 

Analyse

Cost-benefit analyse af en dansk brintinfrastruktur

Deloitte har lavet en samfundsøkonomisk analyse om værdien for Danmark af brintinfrastruktur, der blandt andet har beregnet, at for hver 1 krone der investeres i dansk brintinfrastruktur, er der et afkast på knap 2 kroner for det danske samfund.

Download
Forside Brint

Analyse

Techno-Economic Analysis of a Danish Hydrogen Infrastructure

Modellering af energisystemet til brintproduktion og -aftag

Download
Brinttanke

Rapport

Markedsdialog om brintinfrastruktur

Evida og Energinet har i samarbejde med Energistyrelsen gennemført en markedsdialog om brint, der skal afdække, hvordan en brintinfrastruktur bedst muligt støtter op om både producenter og aftagere af brint for at give de bedste muligheder for udviklingen af en PtX-industri i Danmark.

Download
Adobestock 187562772 (1)

Evida og brint


Evida har en helhedsorienteret tilgang til udvikling af brintrørinfrastruktur i Danmark, der understøtter brintmarkedets behov og ønsker som led i Danmarks grønne omstilling.
Læs mere i Evidas publikationer om fremtidens infrastruktur.

Se publikationer

Brint i Europa


Evida er en del af det europæiske samarbejde Ready4H2, der deler viden og erfaringer om en fremtidig brintinfrastruktur. Rapporter herfra viser, at der kan spares 41 mia. euro om året i en fremtidig europæisk energiinfrastruktur, hvis man baserer den på både el- og gasinfrastruktur.

Se rapporter

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler