mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Er du utilfreds med Evidas håndtering af noget i forbindelse med dit kundeforhold hos os? 

Så kan du altid henvende dig til vores kundeservice på telefon 7789 9000 eller sende en mail til kundesupport@kontakt.evida.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du fortsat ikke er tilfreds med svaret fra os, kan du klage til: 
Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
e-mail: post@energianke.dk, hjemmeside: www.energianke.dk.

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Ankenævnet kan i et vist omfang behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke væsentligt adskiller sig fra en klage i et privat kundeforhold.
Alternativt kan en sag indbringes for domstolene.

Private forbrugere kan desuden anvende EU-kommisionens online klageportal ved indgivelse af klage. Det er særligt relevant for kunder med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal Evida e-mailadresse evida@evida.dk angives.

Lovvalg og værneting
Tvister mellem Evida og forbrugeren afgøres efter dansk ret. Ethvert søgsmål mod Evida anlægges efter retsplejelovens bestemmelser om værneting (stedlig kompetence).

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler