mail telefon tilmelding

Login

Adgang til leverandørweb

Find oplysninger på dine kunder

Login

Bliv gasleverandør

Se, hvad der skal til for at levere gas i vores område

Se vejledninger og guides

Bliv gasleverandør

Regler for gasdistribution

Reglerne omhandler bl.a. målersted og aflæsning, stamdata, leverandørskifte, måling og forbrugsdata, afregning, gaskvalitet og afbrydelser og genåbning af forsyningen.

Regler for Gasdistribution
HMN Maalerskab 061 (1)

Daglig dataudveksling

Gasleverandører, gasdistributører og Energinet har dagligt behov for at udveksle informationer om bl.a. forbrug og leverandørskift

Sådan udveksler vi data
Moden kornmark med blå himmel

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler