mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Evida har et ansvar for at gå forrest og bidrage til et klimaneutralt Danmark. Vi er vant til at tage ansvar, når vi driver en del af Danmarks kritiske infrastruktur, og vi skal ligeledes tage ansvar og arbejde aktivt med bæredygtighed (ESG). Evida vil bidrage til et miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt samfund.

Evida har defineret følgende strategiske prioriteringer i bæredygtighedsarbejdet:

 • Sikker forsyning
 • Grøn omstilling af gasnettet
 • CO₂-reduktion: Metantab
 • CO₂-reduktion: Energioptimering
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Sundhed og trivsel

Under hvert punkt har Evida udarbejdet målsætninger til det konkrete bæredygtighedsarbejde. Læs mere om hver målsætning under fanerne Evironment, Social og Governance.

Beregn CO2-aftryk

Skal du beregne din virksomheds CO2-aftryk, så læs mere her.

Evidas efterlevelse af ESG-krav

Læs mere om, hvordan Evida som leverandør efterlever ESG-kravene i FN's Global Compact, som Evida er del af, her.

Evidas bæredygtighedsprogram

Evidas bæredygtighedsprogram

Evidas bæredygtighedsprogram fra 2022 har fokus på at sikre en mere bæredygtig virksomhed gennem indsatser med konkrete mål og tidshorisonter. Målene er under løbende opfølgning for at sikre fremdrift i bæredygtighedsarbejdet.

Evidas bæredygtighedsprogram
Forside Bæredygtighedsprogram (1)

FN's Global Compact

Evida har siden 2021 været en del af FN's Global Compact. Dermed har Evida forpligtet sig til løbende at forbedre vores arbejde med samfundsansvar ved at efterleve Global Compacts ti principper og bidrage til opnåelsen af FN's Verdensmål. De ti principper i FN’s Global Compact dækker fire temaer: 

•    Menneskerettigheder
•    Arbejdstagerrettigheder
•    Miljø
•    Antikorruption

Evida rapporterer årligt på vores arbejde med de ti principper (COP-rapportering), og beskriver vores bidrag til at opnå verdensmålene.

Se Evidas COP rapportering til Global Compact her

FN's Verdensmål

Evida støtter op om FN’s 17 Verdensmål og har et særligt strategisk fokus på seks af målene i vores bæredygtighedsarbejde:

 • 3: Sundhed og trivsel
 • 7: Bæredygtig energi
 • 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • 13: Klimaindsats
 • 17: Partnerskaber for handling

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler