mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Biogas kan sælges på gasmarkedet, efter det er tilført gasnettet.

For at sælge den biogas, der er tilført gasnettet på gasmarkedet, skal ejeren af opgraderingsanlægget indgå en aftale med en bionaturgassælger eller vælge selv at sælge bionaturgassen og registrere sig som bionaturgassælger. Enhver kan vælge at blive bionaturgassælger. Det betyder, at ejeren af opgraderingsanlægget, producenter af biogas, transportkunder, gasleverandører eller andre kan lade sig registrere som bionaturgassælger.

Fra bionaturgassælgeren transporteres gassen videre på gasmarkedet via en transportør (”Shipper”), som kan sælge gassen videre til en gasleverandør, der i sidste ende kan afsætte den biogas, der er tilført gasnettet, til en forbruger. 

Aftaler om salg af bionaturgas

Hvordan bliver jeg bionaturgassælger?
Bøgetræ med grønne blade

For at sælge bionaturgassen på gasmarkedet skal bionaturgassælgeren indgå en række aftaler med Energinet:

  • En rammeaftale (framework agreement) med Energinet og bliver dermed registreret som bionaturgassælger i Energinets aktørregister
  • En aftale om adgang til Energinet Online (online access agreement) – Energinets selvbetjeningsportal
  • En aftale med en transportkunde ("shipper") om transport af bionaturgassen i transmissionssystemet.

Læs mere om disse aftaler hos Energinet

Herudover skal bionaturgassælgeren lave en bionaturgassælgeraftale med Evida som ejer af distributionssystemet. Denne aftale giver adgang til at være bionaturgassælger i samtlige Evidas distributionsområder. Se standardaftalen her.

Kontakt energiplaner@evida.dk, hvis du ønsker at indgå en bionaturgassælgeraftale eller ønsker yderligere oplysninger om, hvordan man bliver bionaturgassælger.

Hvordan får jeg adgang til data?
Close up af hænder som skriver på tastatur
Salg af bionaturgascertifikater?
Majsmark med biogasanlæg i baggrunden

Forbrugeren vil købe gas og dokumentation for den grønne del via certifikater, som typisk sælges som et tillæg til den solgte gas. Den leverede gas vil bestå af en blanding af naturgas og bionaturgas, men bionaturgascertifikaterne dokumenterer den del af gassen, som kommer fra biogas.

Læs mere om biogascertifikater (eksternt link)
Sådan foregår et skift af bionaturgassælger
Tre mænd i gult sikkerhedstøj og hjelm står og taler sammen foran biogasanlæg

En opgraderingsejer kan vælge at skifte bionaturgassælger. Opgraderingsejeren eller den nye bionaturgassælger melder skiftet til Evida via denne formular. Skiftet skal varsles med mindst 1 måned til den 1. i en måned.

Evida sørger herefter for at:

  • sende et dokument til opgraderingsejer og ny bionaturgassælger, hvor begge over for Evida bekræfter den indgåede aftale. Dokumentet signeres elektronisk. Signering skal være sket senest 2 uger, inden skift af bionaturgassælger træder i kraft.
  • orientere den tidligere bionaturgassælger om, at denne fra den givne dato ikke længere er bionaturgassælger for det pågældende opgraderingsanlæg.
BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler