mail telefon tilmelding

23. januar 2023

Statens Afkoblingspulje er lukket

Afkoblingspuljen er opbrugt

Puljen på 100 mio. kroner til gebyrfri afkobling fra gassystemet, som åbnede den 3. januar, er nu opbrugt, og puljen er derfor lukket.

Forventningen er, at ordningen tilføres yderligere 35 mio. kroner i 2023, som det fremgår af Folketingets aftale om Vinterhjælp fra september 2022. Du kan følge med via Evidas hjemmeside eller ved at tilmelde dig nyheder fra Evida.

Hvis du opsiger din gasforsyning i perioden, hvor puljen til afkobling er lukket, skal du selv betale gebyret for afkobling. Se prisen på en afkobling her.

Vær opmærksom på, at

  • Afkoblingsordningen kun gælder for opsigelser, som Evida modtager, når puljen er åben, og der er penge tilbage i puljen. Man kan altså ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft.
  • det er datoen, hvor man opsiger sin gasforsyning, som tæller, ikke datoen for hvornår man skifter varmekilde, der er afgørende for at få gebyrfritagelse.
  • din opsigelse er bindende for dig og for Evida fra det tidspunkt, vi modtog din opsigelse. 

Kan jeg stadig få en gratis frakobling?

Puljen på 100 mio. kr. er opbrugt, og er derfor lukket.

Vi forventer, at der kommer yderligere 35 mio. kroner i puljen i 2023, men vi ved desværre ikke endnu hvornår.  Hold øje her på siden, eller tilmeld dig nyheder på evida.dk/nyheder.

Kun opsigelser, som Evida modtager, når puljen er åben, og der er penge tilbage i puljen, kan blive omfattet af puljen. Man kan altså ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft.

Husk, at det er datoen, hvor man opsiger sin gasforsyning, som tæller, ikke datoen for hvornår man skifter varmekilde, der er afgørende for at få gebyrfritagelse.

Kan jeg blive skrevet op til den nye pulje?

Nej, det kan du desværre ikke. Kun opsigelser, som Evida modtager, når puljen er åben, og der er penge tilbage i puljen. Man kan altså ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft.

Husk, at det er datoen, hvor man opsiger sin gasforsyning, som tæller, ikke datoen for hvornår man skifter varmekilde, der er afgørende for at få gebyrfritagelse.

Kan jeg ikke opsige min gas, når puljen er lukket?

Når der ikke er en pulje til gebyrfri afkobling åben, kan du opsige din gasforsyning mod betaling af et afkoblingsgebyr. Se prisen her.

Kan jeg vente med at opsige min gas, selv om jeg skifter varmekilde, inden en ny pulje åbner?

Du bør opsige din gasforsyning pr. den dato, du ophører med at bruge gas.

Du skal desuden være opmærksom på, at

  • hvis din gasmåler sidder i vejen for din nye varmekilde, kan du for egen regning få en vvs-installatør til at nedtage gasmåleren. Det er en betingelse, at du har opsagt din gasforsyning, inden vvs’eren udfører nedtagningen.
  • Hvis du får taget dit gasfyr ned, og du herefter ikke har flere gasforbrugende apparater (fx et gaskomfur), så kan Evida kræve gasforsyningen afkoblet. Afkoblingen vil i det tilfælde være mod betaling af det sædvanlige afkoblingsgebyr. Se prisen her.
Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler