mail telefon tilmelding

En afkobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. Selve gasfyret og den øvrige gasinstallation indenfor tager din vvs-installatør sig af.

Trin for trin

  1. Du opsiger din gasforsyning.
  2. Din gasmåler bliver taget ned, og vi laver en slutopgørelse af dit gasforbrug.
    Vi giver besked videre til din gasleverandør. Herefter er du ikke længere gaskunde.
  3. Den fysiske afkobling: Evida afkobler gasledningen ude i offentligt areal og ved målerskabet.

Din gasmåler planlægger vi at nedtage efter udløb af opsigelsesperioden, som er løbende måned plus 1 måned fra den dato, du har opsagt din aftale. På grund af stor travlhed kan der desværre gå længere tid. Efter udløb af opsigelsesperioden, vil du ikke længere modtage acontoregninger. De stoppes automatisk og du behøver ikke selv at foretage dig noget.

Når din gasmåler er registreret nedtaget, giver vi din gasleverandør besked og derefter dannes slutopgørelsen af dit gasforbrug. På slutopgørelsen vil det blive modregnet, hvis du har indbetalt for meget på dine acontorater.  Når du er slutafregnet, er du ikke længere gaskunde.

Din gasledning og dit målerskab afkobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde. Vi laver den fysiske afkobling hurtigst muligt og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde. Hvornår, vi kommer, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal afkoblinger og den geografiske placering af dem. Den fysiske afkobling af din gasledning og nedtagning af dit målerskab er en slags oprydning af gasinstallationen og har ingen betydning for, hvornår din slutopgørelse laves.

Sådan afkobler vi din gasledning

  • Vi graver op, hvor stikledningen er tilkoblet gadeledningen uden for skel i offentligt areal.
  • Vi afbryder stikledningen fra gadeledningen og retablerer efterfølgende inkl. evt. fliser/asfalt ude ved gadeledningen.
  • Vi fjerner målerskab ved dit hus (dog ikke skabe indbygget i muren), og fjerner det synlige opføringsrør ved dit hus lige under jordoverfladen.
  • Vær opmærksom på, at Evida ikke retablerer din ejendom eller haveareal, som fx manglende fliser/ asfalt under målerskab
  • Gasrøret (stikledningen) mellem gadeledning og opføringsrør fjernes normalt ikke.

Hvis målerskabet sidder i vejen for din nye varmeinstallation
Du må gerne for egen regning og på eget ansvar få en autoriseret vvs-installatør til at nedtage gasmåler og målerskab, hvis det sidder i vejen for din nye varmeinstallation. Dine udgifter til nedtagning af gasmåler og målerskab dækkes dermed ikke af Afkoblingspuljen eller Evida.

Det er kun en autoriseret vvs-installatør, som må udføre arbejdet.

Du skal sikre dig, at vvs-installatøren indberetter en aflæsning af din gasmåler på dagen for nedtagningen og indleverer den fysiske gasmåler til Evida inden for en uge. Vi skal bruge aflæsning og måler til at opgøre dit gasforbrug og lave din slutopgørelse.

Hvis datoen for dit skift af varmekilde ændrer sig

Giv Evida besked 

Bemærk, at vi har brug for skriftlig dokumentation fra din leverandør, hvis din nye varmekilde er forsinket.

Din sikkerhed er vigtig
Husk, at det kun er en autoriseret vvs-installatør, som må arbejde på og fjerne dit gasfyr.
Vær opmærksom på, at indtil din gasledning er afkoblet rent fysisk, ligger der en gasfyldt ledning på din grund. Du skal derfor være opmærksom, hvis du skal lave grave- eller anlægsarbejde i nærheden af gasledningen.

Få en tegning over, hvor gasledningen ligger på din grund:

Find gasledningen

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler