mail telefon tilmelding

For at hjælpe de gasforbrugere bedst muligt, som ønsker at skifte fra gas til en anden varmekilde, kan du som autoriseret vvs-installatør som noget nyt nedtage gasmåler og gasskab, hvis disse sidder i vejen for den nye varmkilde.

Nedtagningen sker på gasforbrugerens eget ansvar og egen regning.

Aktiviteten er omfattet af lovkrav om autorisation, og arbejdet skal derfor udføres af en autoriseret vvs-virksomhed og overholde følgende:

  • Gasmåleren må kun nedtages, hvis kunden har opsagt sin gasforsyning til Evida.
  • Arbejdet skal anmeldes på VIRK.dk i feltet nedlægning af installation.

Proces for nedtagning af gasmåler og gasskab

Hent printvenlig udgave

1

Luk hovedhanen, og afprop gasinstallationen korrekt så tæt på hovedhanen som muligt

Slutmuffe til afpropning af hovedhane kan eventuelt hentes hos Evida.

2

Tag billede af måleren

Sørg for, at tælleværket og målernummeret tydeligt kan læses, og at man kan se den korrekte afpropning.

3

Send på dagen for målernedtagning en mail til Evida

Send mailen til maaler@evida.dk med adresse og nedtagningsdato samt billedet af måleren. Orienter kunden skriftligt om målerstand ved nedtagning.

4

Alle nedtagne målere skal afleveres hos/sendes til Evida senest en uge efter nedtagning

Måleren skal afleveres på eller sendes til Evidas lagre. Se adresser herunder.

Evidas lagre

  • Vognmagervej 14, 8800 Viborg
  • Mandal Allé 23, 5500 Middelfart
  • Merløsevej 1B, 4296 Nyrup
  • Transformervej 8, 2860 Søborg

 

Særligt om gasskab og stikledning

  • Hvis et gasskab genbruges eller et nyt etableres, skal der være naturlig ventilation, så et eventuelt gasudslip bortventileres, i perioden frem til Evida frakobler gasledning fysisk i vejen. Fjernvarmeindføring og gasrørsindføring skal tætnes, så der ikke kan sive gas ind i huset.
  • Hvis der er behov for at frigrave/flytte gasstikledningens opføringsrør, skal det ske uden at gasledningen lider overlast, og det skal sikres, at ledningen ikke lider overlast frem til Evida frakobler gasledning i vejen. Gasstikledningen skal jorddækkes efterfølgende.
  • Ved fremføring af fjernvarmerør i fælles udgravning med gasstikledning, skal der holdes en parallel afstand på minimum 30 cm. Ved husmuren hvor gasstikledningen er beskyttet af et opføringsrør af stål, kan afstanden nedsættes til 10 cm.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Evidas Drift & Vedligehold

 

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler