mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Opdateret den 22. december 2022 (version 1.1.)

For at hjælpe de private gasforbrugere bedst muligt, som ønsker at skifte fra gas til en anden varmekilde, kan du som autoriseret vvs-installatør som noget nyt nedtage gasmåler og gasskab, hvis disse sidder i vejen for den nye varmekilde.

OBS! Dette gælder kun for små bælggasmålere uden afregningsudstyr. Rotations- og turbinemålere må kun nedtages af Evida. Læs mere.

Nedtagningen sker på gasforbrugerens eget ansvar og egen regning.

En varmepumpe/fjernvarme må ikke installeres, så gasskabet/gasmåleren ikke kan tilgås. Når gasskabet sidder i vejen for, at en varmepumpe eller fjernvarme kan etableres på ejendommen, kan en autoriseret vvs-installatør nedtage gasmåler og eventuelt gasskab.

Aktiviteten er omfattet af lovkrav om autorisation, og arbejdet skal derfor udføres af en autoriseret vvs-virksomhed og overholde følgende:

  • Gasmåleren må kun nedtages, hvis kunden har opsagt sin gasforsyning til Evida.
  • Arbejdet skal anmeldes på VIRK.dk i feltet nedlægning af installation.

Proces for nedtagning af gasmåler og gasskab

Hent printvenlig udgave

1

Luk hovedhanen, og afprop gasinstallationen korrekt så tæt på hovedhanen som muligt

Slutmuffe til afpropning af hovedhane kan eventuelt hentes hos Evida. Brug lækagesøger-spray i bunden af hovedhanen og slutmuffen.

2

Tag billede af måleren

Sørg for, at tælleværket og målernummeret tydeligt kan læses, og at man kan se den korrekte afpropning.

3

Send på dagen for målernedtagning en mail til Evida

Send mailen til maaler@evida.dk med adresse og nedtagningsdato samt billedet af måleren. Orienter kunden skriftligt om målerstand ved nedtagning.

4

Alle nedtagne målere skal afleveres hos/sendes til Evida senest en uge efter nedtagning

Måleren skal afleveres på eller sendes til Evidas lagre. Se adresser herunder.

Evidas lagre

  • Vognmagervej 14, 8800 Viborg
  • Mandal Allé 23, 5500 Middelfart
  • Merløsevej 1B, 4296 Nyrup
  • Transformervej 8, 2860 Søborg

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 07:00 – 15:00
Fredag kl. 07:00 – 12:30

Særligt om gasskab og stikledning

  • Hvis et gasskab genbruges eller et nyt etableres, skal der være naturlig ventilation, så et eventuelt gasudslip bortventileres, i perioden frem til Evida frakobler gasledning fysisk i vejen. Der skal være et tilgængeligt 40 mm inspektionshul i fjernvarmeskabet, for at kunne måle gas-koncentrationen bag ved skabet i tilfælde af gasudslip. Fjernvarmeindføring og gasrørsindføring skal tætnes, så der ikke kan sive gas ind i huset. Ved installation af nyt fjernvarmeskab oven på eksisterende gasskab kan Evida i akutte tilfælde tvinge sig vej ind i fjernvarmeskabet.
  • Hvis der er behov for at frigrave/flytte gasstikledningens opføringsrør, skal det ske, uden at gasledningen lider overlast, og det skal sikres, at ledningen ikke lider overlast, frem til Evida frakobler gasledning i vejen. Gasstikledningen skal jorddækkes efterfølgende.
  • Ved fremføring af fjernvarmerør i fælles udgravning med gasstikledning, skal der holdes en parallel afstand på minimum 30 cm. Ved husmuren, hvor gasstikledningen er beskyttet af et opføringsrør af stål, kan afstanden nedsættes til 10 cm.
  • Hvis der er et sporkabel, skal det føres op/ud, så det kan anvendes til at spore stikledningen i forbindelse med frakobling.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Evidas Drift & Vedligehold

 

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler