mail telefon tilmelding
Gå til indhold

CO2 - fangst, udnyttelse og lagring

CO2 er en gasart, som de fleste kender, men der er måske færre, der kender gassens mange perspektiver og muligheder. For CO2 kan bidrage til den grønne omstilling af energisystemet gennem CO2-fangst, -udnyttelse og lagring (CCS/CCUS).

Det er Evidas forventning, at der kan blive behov for rørført infrastruktur til at forbinde aftager og producent af brint og CO2. I første omgang vil der sandsynligvis være tale om nye rørledninger, men på sigt forventer Evida, at dele af det eksisterende gasnet vil kunne konverteres til i stedet for at transportere brint eller CO2.

Nyhed

Evida er klar til at anlægge Danmarks CO2-infrastruktur

Regeringen lægger i sit nye CCS-udspil op til en markedsbaseret model. Evida melder sig klar til at fortsætte markedsdialogen og løfte opgaven med at udrulle CO2-infrastrukturen i samarbejde med private aktører.

Læs mere
Stålrør GGLF

Rapport

Markedsdialog om CO2-infrastruktur i Danmark

Som ejer af gasdistributionsinfrastrukturen i Danmark har Evida gennemført en markedsdialog med nuværende og potentielle CO2-aktører. Markedsdialogens formål er at afdække, hvordan en CO2-infrastruktur bedst muligt støtter op om markedsaktørernes behov for at give de bedste muligheder for en fortsat udvikling og realisering af den danske CCS-strategi.

Hent rapport
Rør i biogasopgraderingsanlæg

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler