mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Regeringen lægger i sit nye CCS-udspil op til en markedsbaseret model. Den nationale gasdistributør Evida melder sig klar til at fortsætte markedsdialogen og løfte opgaven med at udrulle CO2-infrastrukturen i samarbejde med private aktører.

Regeringen har i dag præsenteret udspillet "Klimahandling – I mål med fangst og lagring af CO2”, som udstikker retningen for, hvordan markedet for CO2-fangst og -lagring (CCS) skal indrettes i fremtiden. Udspillet lægger op til, at både private og statslige markedsaktø­rer får mulighed for at eje og drive rør til transport af CO2. 

Evidas adm. direktør Kim Søgård Bering Kristensen ser frem til at understøtte en hurtig og omkostnings-effektiv markedsbaseret udrulning af CO2-rørinfrastruktur frem mod 2030.

”Det er en god dag for fremtidens CCS-marked i Danmark. Regeringens udspil flugter med behovet for stærke markedsorienterede rammer for CO2-fangst, transport og lagring”, siger Kim Søgård Bering Kristensen. 

Evidas tilgang til arbejdet med fremtidens CO2-infrastruktur er markedsbaseret, og selskabet er derfor involveret i flere projekter og partnerskaber omkring CO2.

En analyse fra tænketanken Axcelfuture peger på, at rørført infrastruktur til transport af CO2 vil være den billigste og mest bæredygtige løsning på kortere afstande og over land. Evidas administrerende direktør ser derfor frem til det fortsatte samarbejde med markedsaktørerne om fremtidens CO2-infrastruktur.

”Fangst og lagring af CO2 kommer til at spille en nøglerolle i den grønne omstilling af de store CO2-udledere i Danmark og Europa, og CCS bliver afgørende for, at vi kan nå vores klimamål. Inden for få år skal vi i Danmark have etableret en fuld CCS-værdikæde fra fangst over transport til lagring, og en kommerciel tilgang til opbygningen af markedet vil hjælpe den samlede værdikæde godt på vej”, siger Kim Søgård Bering Kristensen. 

Analyser fra GEUS viser, at den danske undergrund har et stort potentiale for lagring af CO2 fra både danske og udenlandske udledere, ligesom Danmark kan blive en europæisk hub for CCS. 

”Danmark har alle muligheder for at indtage en central rolle i Europa. Skal det lykkes, er det afgørende, at infrastrukturen bygges, så den lever op til fremtidens krav og giver mulighed for at høste de skalaeffekter, der ligger i import af CO2 fra andre lande. På den måde kan danske udledere nyde gavn af en infrastruktur, der reducerer omkostningerne til transport af CO2”, siger Kim Søgård Bering Kristensen.

Evida blev etableret som en samling af en række gasdistributionsselskaber i 2019, netop med henblik på, at selskabet skal kunne tilpasse sig et mere kommercielt præget marked. Evida er i gang med en strategisk transformation af selskabet til at kunne agere på rene kommercielle vilkår inden for fx CCS. Kim Søgård Bering Kristensen melder, at selskabet er klar til at løfte opgaven med at anlægge Danmarks CO2-infrastruktur.

”Evida har som gasdistributionsselskab opbygget en stor kompetence i anlæg og drift af rørinfrastruktur. Vi har den faglige indsigt, viden og erfaring, der skal til for løse opgaven, og vi glæder os til at byde ind på opgaven”, siger Kim Søgård Bering Kristensen.

Fakta om udspillet

  • Regeringen foreslår, at der igangsættes et arbejde med Danmarks første hovedlov om transport af CO2 via rør. Evida ser frem til at følge dette arbejde.
  • Med udspillet lægges der bl.a. op til at fastlægge klare regler om adgang til brug af CO2-rør for alle tredje­parter, der ønsker at benytte rørene til transport af CO2. Det er med undtagelse af helt lokale CO2-rør. Evida bakker op om, at ingen aktør skal have mulighed for at gøre krav på monopol af CO2-transportrør.
  • Der lægges op til, at både private og statslige markedsaktø­rer får mulighed for at eje og drive rør til transport af CO2. Evida ser frem til at fortsætte dialogen med markedsaktørerne og sikre en hurtig og omkostningsef­fektiv markedsbaseret udrulning af CO2-rørinfrastruktur frem mod 2030.

Læs udspillet her

Pressekontakt

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler