mail telefon tilmelding

Er du erhvervskunde og ønsker at opsige din gasforsyning, skal du udfylde og sende din opsigelse her:

Opsig gasforsyning

Herefter vender vi tilbage til dig for at aftale tidspunkt for frakobling. Efter frakoblingen ligger der ikke længere en gasfyldt ledning på din grund, og du undgår risikoen for at gøre skade på gasnettet ved evt. gravearbejde.

Bemærk

  • Frakobling og nedtagning af måler medfører et gebyr jf. vores distributionsbetingelser, med mindre du opfylder kriterierne for at blive omfattet af statens afkoblingsordning, som dækker gebyret for frakobling.
  • Er dit målerskab indbygget i muren, skal du selv sørge for at genetablere muren, der hvor gasskabet har siddet. Det samme gælder manglende belægning under gasskabet og lignende.

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg opsige min gasforsyning hos min gasleverandør?

Nej, det skal du kun gøre til Evida. Vi sørger for, at din gasleverandør får besked om, at du har opsagt din gasforsyning.

Hvornår afbryder I min gasforsyning?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning. 

Din gasmåler tager vi som udgangspunkt ned måneden efter, du er skiftet til en anden varmekilde. Dernæst laver vi en slutopgørelse af dit gasforbrug, og du vil herefter ikke længere være gaskunde.  
 
Din gasledning og dit målerskab frakobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde, dog tidligst når vi henter din gasmåler og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde. Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligt. Lige nu vil det sige inden for 4-5 måneder. Hvornår vi præcis kommer og frakobler, afhænger af en række faktorer, bl.a. det aktuelle antal frakoblinger og den geografiske placering af dem. 

Vi giver dig besked ca. 14 dage før, vi kommer og frakobler din gasledning og fjerner dit målerskab. 

Læs mere om, hvad en frakobling omfatter og processen.

Læs mere

Hvorfor får jeg stadig regninger, når jeg ikke længere bruger gas?

Din gasmåler planlægger vi at tage ned, måneden efter du er skiftet til en anden varmekilde. Du får besked ca. 14 dage før nedtagningen af din gasmåler.

Herefter laver vi en slutopgørelse af dit gasforbrug. Der kan gå op til 20 arbejdsdage, fra vi nedtager din gasmåler, til vi har opgjort dit forbrug og givet besked videre til din gasleverandør. Du kan derfor opleve at få en acontoregning måneden efter, at din gasmåler er taget ned. Når slutafregningen laves, vil det blive modregnet, hvis der er opkrævet for meget aconto. Når du har modtaget din slutafregning, er du ikke længere gaskunde.

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler