mail telefon tilmelding

Cirka 350.000 boliger er tilkoblet det danske gasnet og benytter gas til boligopvarmning. Disse boliger skal finde en alternativ opvarmningsform i de kommende år, hvis Danmark skal nå sin målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.  Og her kan hybridpumpen være et godt alternativ.

Hybridvarmepumpen er en individuel opvarmningsform, der kombinerer de bedste egenskaber fra varmepumper med de bedste egenskaber fra gaskedler.

Hybridvarmepumpen producerer rumopvarmning primært ved omsætning af el i en luft-til-vand-varmepumpe. Når virkningsgraden på varmepumpen er lav, det vil sige, når udetemperaturen er lav, producerer gaskedlen varmen.

Gaskedlen producerer også alt det varme brugsvand.

Hybridvarme – en miks af grøn strøm og gas

Hybridvarmepumpen er en højeffektiv opvarmningsform, der kan drage fuld nytte af den grønne strøm fra sol og vind, mens gaskedlen bruges, når varmepumpen ikke er effektiv, eller når prisen på strøm er høj. Derfor er hybridpumpen et godt og klimavenligt alternativ til boliger, der ligger i gasområder.

Samlet set kan man sige, at hybridvarmepumper

  • reducerer gasforbruget til opvarmning med 70-80 pct.
  • kan installeres uden at anlægge ny infrastruktur i form af eldistributionsnet eller fjernvarmerør
  • tager udgangspunkt i boligens eksisterende varmerørsystem
  • afhjælper elnettes udfordringer, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser
  • tilbyder en stor fleksibilitet i elforbruget uden, at det går ud over komforten i boligen

Villakundernes gasforbrug kan reduceres fra ca. 500 mio. m3 om året til 125 mio. m3 om året

ved fuld udbredelse af hybridvarmepumper. En omlægning til hybridvarmepumper vil gøre det muligt at skabe en 100 procent klimavenlig opvarmning af boliger i takt med, at gassen bliver CO2-neutral og varmpumpen anvender grøn strøm.

Hvorfor hybridvarmepumper?

Hybridvarmepumper kan anvendes i den eksisterende danske el- og gasinfrastruktur og aflaster og stabiliserer el-systemet, da hybridvarmepumper kan reguleres i takt med el-systemet, uden det går ud over komforten i boligen. Så når der er stor efterspørgsel efter el, fordi det er koldt uden for, så overtager gaskedlen opgaven med at opvarmeboligen.

Gasnettet kan således bidrage til en sikring af forsyningssikkerheden samtidig med, at man opnår fuldt udbytte af den grønne strøm i den individuelle varmeforsyning.

Det betyder, at løsningen giver særlig god mening for samfundet, da den bidrager til integrationen af store mængder fluktuerende el baseret på sol og vind i boligopvarmningen.

Samlet set leverer hybridvarmepumpen en høj forsyningssikkerhed baseret på vedvarende energi og til en god pris. Samtidig tilbyder hybridvarmepumper en række fordele for samfundet:

  • Individuelle hybridvarmepumper er en løsning, der kan etableres uden investeringer i ny infrastruktur.
  • Løsningen nedbringer behovet for at etablere en ny el-distributionskapacitet
  • Løsningen giver fleksibilitet i elforbruget uden forringet komfort for varmeforbrugerne.
  • Løsningen bidrager samlet set til en teknisk optimal integration af varmepumper i varmeforsyningen.

 

Udbredelse og installation

Udbredelsen af hybridvarmepumper er indtil videre begrænset – primært på grund af manglende kendskab til produktet.

I løbet af det tidlige efterår 2017 har gasbranchen gennemført efteruddannelsesaktiviteter vedrørende hybridvarmepumper for VVS-installatører. Formålet med uddannelsen var et bidrage til mere viden, så VVS-installatørerne i højere grad kan anbefale og installere hybridvarme hos boligejerne.

Læs mere om hybridvarmepumper her

Kundeservice

Kontakt

Har du et spørgsmål til os?

Vi hjælper dig til at finde et svar eller komme i kontakt med en af vores kunde­service­medarbejdere

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler