mail telefon tilmelding
Gå til indhold

De danske virksomheder står for omkring 45 procent af gasforbruget i Danmark, og der var omkring 22.600 gasinstallationer til produktionserhverv i Danmark i 2019.

De danske virksomheder bruger især gassen inden for fødevare- og drikkevareindustrien, men også i en lang række andre produktionsindustrier. Afhængigt af gasforbrugets formål kan det være vanskeligt at finde økonomisk bæredygtige alternativer til gas.

Med gas er det muligt at lave meget præcis temperaturstyring, og virksomhederne anvender bl.a. gas til processer, der kræver høj temperatur og procesflamme. Derudover anvendes gas også til produktion af damp og varmt vand, og i visse processer anvendes gassen også direkte. Gas er således en vigtig energikilde i industrien.

Alternativer til gas

Hvis de danske virksomheder ikke skulle anvende gas, er der følgende alternativer:

  • Træfliskedel
  • Træpillekedel
  • Elkedel
  • Varmepumpe

Afhængigt af gasforbrugets formål kan det være vanskeligt at finde økonomisk bæredygtige alternativer til gas. En eventuel konvertering til el vil være meget bekostelig, både i nye anlæg og maskiner, men også mht. selve tilslutningen til el-nettet. Konverterer virksomhederne til træpiller er det forbundet med øgede omkostningerne til håndtering, drift og vedligehold.

Derudover er der også behov for et lokalt lager, hvilket der ikke er, når man bruger naturgas. Træpiller vil formentlig være den teknologi, der primært kan erstatte gas for størstedelen af virksomhederne, men en analyse fra EA Energianalyse fra 2017 beskriver, at kun 86 pct. af gasforbruget er teknisk konverterbart.

I Energistyrelsens gasinfrastrukturrapport fremgår det, at industrivirksomhederne vil have investeringsomkostninger på 19-28 mia. kr. ved konvertering til el- og biomasse. En simpel samfundsøkonomisk analyse i rapporten viser også, at der er en samfundsøkonomisk fordel ved fortsat at anvende gas.

EA Energianalyse har udarbejdet rapporten ”Gasnettets værdi for danske erhvervsvirksomheder (30.09.2017)”, hvori det groft estimeres, at såfremt de danske virksomheder skiftede væk fra gas, ville de samlede omkostninger være i størrelsesordenen 600-650 mio. kr. om året i 2030. I EA Energianalyses rapport beregnes LCOE-omkostningerne ved gas sammenlignet med de fire ovenstående alternative opvarmningskilder, hvorved prisforskellen for virksomhederne identificeres ved anvendelse af de forskellige energiformer. Beregningerne tager udgangspunkt i et anlæg på 1 MW med 3.000 årlige fuldlasttimer. Beregningerne viser, at gas i 2020 vil være den billigste opvarmningsform i forhold til proces, og det billigste alternativ til gas er en varmepumpe. Resultaterne for varmepumpen er meget følsomme over for COP´en, og produktion af højtemperatur vil formentlig resultere i stort tab af effektivitet, hvorfor varmepumper i nogle tilfælde ikke vil være anvendelige. LCOE-omkostningerne for varmepumper er væsentlig højere end for gas, men ved lavtemperaturprocesser vil varmepumper udgøre et attraktivt alternativ.

Træpiller vil være et mere relevant alternativ for en række erhverv, men LCOE-omkostningerne for træpiller er ca. 60 procent højere end for gas.

BLA01432 2 (1)

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler