mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Det danske gassystems rolle forventes at blive ændret markant over det kommende årti som en del af den grønne omstilling. Energistyrelsen analyserede i 2014 gasinfrastrukturens anvendelse i et fremtidigt energisystem baseret på vedvarende energi og perspektiverne for forsyning med grøn gas. Energistyrelsen konkluderede, at det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning vil være en klar gevinst at udnytte det eksisterende gassystem og stille gassystemets fleksibilitet til rådighed for det samlede energisystem.

Gassystemet vil kunne bidrage til forsyningssikkerheden af den danske energiforsyning og særligt til dækning af behovet for spidslast til el- og varmeproduktion, procesenergi i industrien og i transportsektoren.

 

Med den stigende biogasproduktion og et markant faldende gasforbrug er det realistisk, at hele det danske gasforbrug i 2030 fysisk kan være dækket af danskproduceret biogas.

En decentral og grøn gasproduktion er i fuld gang

Fra 2014 til sommeren 2023 er der tilsluttet i alt 57 biogas- og opgraderingsanlæg til gasnettet. Tilførslen af opgraderet biogas til gassystemet har været konstant stigende, og ved udgangen af juni 2023 udgjorde biogas 35 procent af den mængde gas, der blev distribueret i gasnettet det år.

Med den stigende biogasproduktion og et markant faldende gasforbrug er det realistisk, at hele det danske gasforbrug i 2030 fysisk kan være dækket af danskproduceret biogas.

Som det fremgår af kortet nedenfor produceres den grønne biogas tæt på ressourcen – typisk i landområder – og anvendes, hvor forbruget er – typisk i virksomheder og byområder. Gasnettet knytter dermed land og by sammen med den grønne gas.

 

Lokale producenter

Det hører med til billedet, at biogassen er produceret lokalt rundt omkring i landet og af mange forskellige producenter – både på store anlæg og i mindre såkaldte gårdbiogasanlæg, hvor en håndfuld landmænd slår sig sammen. Denne decentrale tendens, hvor energiproduktionen foregår lokalt, vil blive forstærket, når alle de nye gastyper skal overføres til nettet.

Høj sikkerhed

Det er også vigtigt at understrege, at gas på flere måder er en meget sikker energikilde. Den er for det første sikker, fordi der kun meget, meget sjældent sker ulykker. Men den er også sikker, fordi den ikke pludselig forsvinder. Forsyningen af gas er sikret mange år frem, og til forskel fra en række andre energiformer kan gas lagres i vores gaslagre under jorden og benyttes, når der opstår behov for det. Der er med andre ord sikkerhed for, at forsyningen fortsætter.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler