mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Mere biogas, lavere gasforbrug og færre kunder. Det er overskrifterne for første halvår 2023 i gasdistributionssystemet. Dermed fortsætter tendenserne fra de seneste år – helt efter planen. I en ny udgivelse gør Evida status på årets første seks måneder, og hvad udviklingen betyder for fremtidens gassystem og -forsyning.

Med 35 procent sætter biogassen ny rekord for, hvor meget den udgør af gasforbruget herhjemme. Mens kunderne i første halvår 2023 forbrugte 887 mio. m3 gas til varme, varmt vand og produktionsprocesser, sørgede de danske biogasanlæg for at sende 310 mio. m3 biogas ind i distributionssystemet.

Biogassen fortrænger naturgas, og i årets første seks måneder har det reduceret CO2-udledningen fra gasdistributionssystemet med ca. 769.000 ton. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra omtrent 59.000 danskere.

”Måned for måned ser vi biogas fortrænge mere og mere naturgas fra gasforbruget. Det bidrager til den grønne omstilling af vores energiforbrug og er noget, vi kan bryste os af i Danmark. Vi oplever fortsat stor interesse i at få tilkoblet nye anlæg til gassystemet og i at udvide produktionen på de allerede etablerede anlæg. Derfor arbejder Evida i tæt samarbejde med Energinet i disse år intensivt på at fremtidssikre gassystemet til at kunne sikre gassens frie bevægelighed i et marked med faldende gasforbrug og en anden sammensætning af gaskunder,” siger Kim Søgård Bering Kristensen, administrerende direktør i Evida.

Det samlede gasforbrug ligger 10 procent lavere sammenlignet med første halvår 2022, når man tager hensyn til forskelle i udetemperatur. Dermed fortsætter gasforbruget med at falde, som vi har set det over de senere år.

Hvor gaspriserne i 2022 fik de store gasforbrugere i industrien og varmeforsyningen til at sænke forbruget markant, er det i første halvår i år de private husholdninger og mindre erhverv, som primært bruger gassen til opvarmning, der driver faldet. Her spiller det en væsentlig rolle, at ca. 50.000 eller omtrent hver ottende gaskunde siden 2021 er konverteret til andre energikilder.

Publikationen ”Fremtidens gassystem skabes lige nu” er udgivet af Evida i september 2023.

Fakta

  • Gasdistributionssystemet sørger for at forsyne landets nu ca. 350.000 gasforbrugere med gas. Samtidig er 57 biogasanlæg koblet til systemet og sender grøn gas ud i ledningsnettet.
  • I første halvår 2023 blev ca. 40% af gassen forbrugt i danske hjem og mindre virksomheder til især opvarmning, ca. 40% blev brugt af industrien til procesformål, og ca. 20% blev brugt i varmeforsyningen.

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler