mail telefon tilmelding

Opdatering januar 2022: Statens afkoblingsordning, som dækker omkostninger til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse, åbner for en ny ansøgningsrunde tirsdag den 1. februar 2022 kl. 10. Læs mere 

Opdatering december 2021: Regeringens nye tilskudspulje for 2021 til at dække omkostningerne til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse udløber den 31. december 2021. En ny tilskudspulje for 2022 forventes at åbne for ansøgning i februar 2022. 

Onsdag den 7. april åbner en ny pulje, der giver privatpersoner mulighed for at få dækket gebyret for afkoblingen hos statens gasdistributør Evida, hvis gasfyret ønskes udskiftet med en alternativ energikilde.

En ny midlertidig ordning, der gør det muligt at få dækket gebyret for afkobling, åbner onsdag den 7. april kl. 10.00. Afkoblingsordningen giver private husholdninger og udlejere mulighed for at få dækket gebyret til Evida for at blive afkoblet gassystemet, hvis man ønsker at udskifte sit gasfyr med en alternativ energikilde.

Gebyrfritagelsen tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det betyder, at de, som først indberetter et behov for afkobling, får tildelt gebyrfritagelsen, indtil den årlige pulje er tom.

"Afkoblingsordningen vil betyde, at boligejerne kan undgå at betale for at få lukket for gasforsyningen, når de udskifter fyret, og når den kombineres med støtten fra de andre puljer som eksempelvis Bygningspuljen, bliver det billigere for boligejerne at erstatte deres nuværende gasfyr med en grønnere opvarmningsform. Det er derfor vores forventning, at der vil blive taget godt imod afkoblingsordningen," siger vicedirektør i Energistyrelsen, Stig Uffe Pedersen.

Afkoblingsordningen er et resultat af den politiske klimaaftale fra den 22. juni 2020, hvor der blev afsat midler til gebyrfritagelse ved afkobling fra gassystemet, og midlerne uddeles i perioden 2021-2026. Evida administrerer ordningen for Energistyrelsen, og Forsyningstilsynet har netop godkendt, hvordan Evida forvalter puljen i overensstemmelse med kriterierne, og at gebyret i tilfælde af gebyrfritagelse dækkes af staten i stedet for den enkelte husholdning.

"Vi arbejder målrettet på at levere på de politiske målsætninger. Og det er vores hensigt, at det skal være nemt for kunderne at blive koblet af gassystemet, hvis de ønsker dette. Vi har derfor sikret en løsning på vores hjemmeside, der automatisk tjekker, om de overordnede kriterier for at få del i puljen er opfyldt, når kunderne er logget ind for at ansøge herom. Derudover udvider vi vores åbningstid i den første uge, hvor ordningen træder i kraft, så vi bedst muligt kan hjælpe de kunder, der måtte have spørgsmål," siger Evidas chef for Marked- og Forretningsudvikling Peter Kristensen.

Hvem er omfattet af afkoblingsordningen?
Ordningen omfatter private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger der, på den pågældende adresse, har:

  • installeret et gasfyr, og
  • ved det seneste afregningsår havde et forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas, og
  • hvor der ikke er registreret et aktivt CVR-nummer med en omsætning på mere end 50.000 kroner i senest afsluttede regnskabsår på adressen. Er der registreret flere aktive CVR-numre må den totale omsætning ikke overstige grænsen på 50.000 kroner

Hvad skal jeg gøre for at få en gratis afkobling?
Du skal opsige din gasforsyning hos Evida på Mit Evida.

Du logger ind med dine kundeinformationer, og Evida foretager følgende validering:

  • at det senest registrerede årsforbrug på forbrugsstedet er målt mellem 100 m³ og 6.000 m³
  • hvorvidt CVR-registeret har registreret et eller flere aktive CVR-numre på adressen.


Det tjekkes således automatisk, om de overordnede kriterier overholdes. Dog er det dit ansvar at sikre dig, at du overholder reglerne vedrørende CVR-numre. Gebyrfritagelsen kræver nemlig, at der afgives en erklæring på:

  • at du ejer boligen, der er installeret et gasfyr på,
  • at der ikke er registreret et CVR-nr. på adressen eller
  • hvis der er registreret et eller flere CVR-numre, at dette/disse er knyttet til en aktivitet med en samlet årlig omsætning under 50.000 kroner

Hvis Energistyrelsen konstaterer, at CVR-numre tilknyttet adressen alligevel viser sig at have en samlet årlig omsætning, der overstiger 50.000 kroner, frafalder gebyrfritagelsen, og der sendes en opkrævning på gebyret for afkobling.

Hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen, bliver afkoblingen af din gasledning gratis for dig. Det bliver du informeret om med det samme. Hvis ikke du opfylder kriterierne, eller hvis puljen er opbrugt for den periode, hvori frakoblingen ønskes foretaget, oplyses du om, at der ikke kan opnås fritagelse for betaling af afkobling. Du kan herefter vælge enten 

Anmoder du ikke om afkobling hos Evida, har du mulighed for at ansøge på ny i det efterfølgende år, såfremt ordningen fortsat er gældende i det nye år, og du fortsat opfylder kriterierne.

Dit skift af varmekilde og dermed datoen for din opsigelse skal ligge inden årets udgang, for at du kan få del i afkoblingsordningen for 2021. Du kan desuden søge midler i bygningspuljen til eksempelvis en varmepumpe som erstatning for dit gasfyr. Bemærk, at det er vigtigt, at du ved, hvornår den nye opvarmningsform vil være installeret, inden du afkobler din gasforsyning. Derfor skal du søge og have fået tilsagn om tilskud fra bygningspuljen, inden du melder din afkobling hos Evida, hvis du ønsker at opnå både støttemidler og gebyrfritagelse.

Afkoblingsordningen er teknologineutral og kan således også kombineres med andre ordninger. Hvis man for eksempel ikke ønsker selv at investere i en varmepumpe som erstatning for det nuværende olie- eller gasfyr, er det muligt at få en varmepumpe på abonnement, som skrotningsordningen støtter ved at give tilskud til de virksomheder, der udbyder ordningen. Herudover kan fjernvarmevirksomheder gennem fjernvarmepuljen få tilskud til konverteringsprojekter, hvor energieffektive fjernvarmenet udrulles i nye fjernvarmeområder, og hvor individuelle olie- og gasfyr konverteres til fjernvarme.

Læs mere om afkoblingsordningen på Energistyrelsens hjemmeside

Læs om ”Ny afkoblingsordning til dig, der skifter varmekilde” på Evidas hjemmeside

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler