mail telefon tilmelding

Evida har en opgave i og et ansvar for at sikre lige adgang til gasnettet for alle leverandører af gas, herunder leverandører af biogas. Det betyder, at en biogasleverandør også kan blive koblet til gasnettet, selvom biogasanlægget ligger i et område med lavere efterspørgsel på gas. I det tilfælde er det Evidas opgave og ansvar at transportere gassen derhen, hvor der er behov for den.

Evida er garant for, at transporten af gas sker på den samfundsøkonomisk bedste måde. En af biogassens mange fordele er, at produktionen stort set er konstant. Der kan være små udsving fra det enkelte anlæg, fx i forbindelse med en teknisk udfordring eller i forbindelse med ændring i grundmaterialet, det vil sige, de råvarer anlægget benytter til produktion.

Men når først anlægget kører, er der tale om meget små variationer. Til gengæld er forbruget af gas meget variabelt over året. Det betyder fx, at et boligområde tæt ved et biogasanlæg stort set aftager al den grønne gas i vintermånederne, mens anlæggets gasproduktion i sommerhalvåret skal transporteres længere væk for at blive afsat.

Da gasdistributionsnettet er nationalt, er der ikke nogen udfordringer ved at transportere gassen videre til andre områder. Ved hjælp af kompressorstationer eller forstærkningsledninger sender Evida biogassen ud i fordelingsnettet, hvorfra gassen sendes videre ud i nettet til områder, hvor der er efterspørgsel efter gas.

Et biogasanlæg kan også være opført på en lokation, hvor der ikke umiddelbart er boliger eller andre gaskunder i nærheden. I sådanne tilfælde kan Evida beslutte at lægge en ny rørføring direkte til et område, hvor der er en større og mere konstant efterspørgsel efter gas, så vi sikrer, at der er et vedvarende aftag af den grønne gas.

I dag har Evida 49  kompressorstationer tilkoblet gasdistributionsnettet, som sikrer, at gassen kommer sikkert og stabilt frem til slutbrugerne.

 

Læs mere i Evidas statusrapport om den grønne omstilling af gasnettet.

Malene Hadrup

senior kommunikationsrådgiver

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler