mail telefon tilmelding

På nuværende tidspunkt er der ikke noget endegyldigt svar på, hvilken rolle den grønne gas kommer til at spille i Danmarks fremtidige energimiks.

I februar måned offentliggjorde SDU nogle data, fra en kommende rapport, hvoraf det fremgik, at biogas kunne bidrage med op til 94 PJ i 2040, hvilket er ni gange mere end den producerede biogasmængde i 2019. I beregningerne indgår blandt andet en forudsætning om, at en større andel af halm anvendes til biogas, ligesom SDU har taget udgangspunkt i, at gyllen overgår hurtigere fra stald til biogas, end erfaringen viser i dag. Formand for Klimapartnerskab for Energitung Produktion, Michael Lundgaard Thomsen har udtalt, at den eneste måde, hvorpå de energitunge produktionsvirksomheder vil kunne nå regeringens målsætning om 70 procent CO2-reduktion, er ved at skifte olie og kul ud med biogas.

Desuden vil grøn gas også komme til at have en afgørende betydning for fjernvarmesektoren i fremtiden. I takt med, at fjernvarmeselskaberne konverterer til blandt andet varmepumper, vil behovet for gas til spids- og reservelasttimer øges. Det betyder, at sektoren vil have et større behov for grøn gas, end vi ser i dag, for at kunne imødekomme CO2-reduktionsmålene. Endelig ser transportsektoren grøn gas som et af flere alternativer til diesel i forhold til tung transport. Vores gasinfrastruktur vil relativt enkelt kunne udvides, så der kan tilkobles et større antal gasfyldestationer, som kan imødekomme transporterhvervets behov for tilgængelighed.

Klimahandlingsplanen vil udstikke rammerne

De kommende klimahandlingsplaner vil være rammesættende for, hvor meget grøn gas der skal produceres i fremtiden, og hvor den grønne gas bedst anvendes set i et samfundsøkonomisk perspektiv. Med et 18.000 kilometer langt og vidt forgrenet gasnet, skal der dog ikke herske tvivl om, at Evida kan sende de voksende mængder grøn gas derhen, hvor markedet efterspørger det og til konkurrencedygtige transportomkostninger pr. kWh.

Dette er et uddrag af Evidas statusrapport på grøn gas udgivet i marts 2020. Læs hele rapporten her. 

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler