mail telefon tilmelding

Ved udgangen af 2019 havde Evida tilsluttet i alt 40 biogasanlæg til det danske gasdistributionsnet. 16 af disse anlæg blev tilsluttet i løbet af 2019. Erfaringen viser, at det tager mellem en og seks måneder fra et anlæg er tilsluttet gasnettet, til det leverer op til 90 procent af anlæggets kapacitet. Derfor vil disse anlæg medvirke til, at vi får en betydeligt øget mængde biogas i distributionsnettet i løbet af 2020.

På baggrund af den erfaring forventer vi, at der ved udgangen af 2020 vil blive tilført 630 millioner m3 biogas svarende til cirka 7 mio. MWh til gasdistributionsnettet, og at dette tal vil stige til cirka 8 mio. MWh i 2023, når alle eksisterende og projekterede biogasanlæg leverer 90 procent af den kapacitet, anlæggene er beregnet til.

Vores beregninger1 viser, at de tilkoblede og projekterede anlæg vil kunne levere ca. 30 procent af gasforbruget i 2023. Andelen af biogas vil naturligvis være afhængig af det samlede gasforbrug, som igen kan variere i forhold til specielt de danske vejrforhold.

 

1 Baseret på Energistyrelsens basisfremskrivning

 

Læs mere i Grøn Gas i sikker vækst // Marts 2020

Del
Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler