Evidas opgaver

Gasnettet

Vi driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur.

Forbrugerne

Vi transporterer gassen frem til forbrugerne.

Grøn omstilling

Vi tager del i den grønne omstilling ved at tilslutte biogasanlæg til gasnettet.

Myndighed

Vi udfører myndighedsopgaver på vegne af Sikkerhedsstyrelsen, herunder sikkerhedsteknisk kontrol af kundernes gasinstallationer.

Læs mere

Ejerskab

Vi er en statsejet og offentligt reguleret virksomhed og ejes i dag af Energinet.

Få svar på dine spørgsmål

Indtast postnummeret, for den adresse din henvendelse drejer sig om, så vi kan guide dig bedst muligt.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.


Hvis du lugter gas, ring til 7789 9000.

Har du spørgsmål rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler