mail telefon tilmelding

Evidas opgaver

Gasnettet

Vi driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur.

Forbrugerne

Vi transporterer gassen frem til forbrugerne.

Grøn omstilling

Vi tager del i den grønne omstilling ved at tilslutte biogasanlæg til gasnettet.

Myndighed

Vi udfører myndighedsopgaver på vegne af Sikkerhedsstyrelsen, herunder sikkerhedsteknisk kontrol af kundernes gasinstallationer.

Læs mere

Ejerskab

Vi er en statsejet og offentligt reguleret virksomhed og ejes i dag af Finansministeriet.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler