mail telefon tilmelding

23. januar 2023:
Statens Afkoblingspulje er lukket.


Statens afkoblingsordning dækker omkostningerne til afkobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse. Afkoblingsordningen gælder kun for opsigelser, som Evida modtager, når der er en pulje åben, og der er penge tilbage i puljen. Hvis du da opfylder kravene, bliver afkoblingen af din gasledning gratis for dig.

Opfylder du ikke kriterierne, eller er puljen tom, kan du fortsat opsige din gasforsyning mod betaling. Se prisen på en afkobling her

Kriterier

Herunder kan du se de kriterier, du skal opfylde for at kunne få del i Afkoblingsordningen. Fritagelsen for gebyr bliver tildelt efter først til mølle-princippet.

Kriterierne gælder også for udlejningsboliger.  

Opfylder du ikke kriterierne, vil din afkobling være omfattet af et gebyr. Se prisen her.

Hvem er omfattet af afkoblingsordningen?

Private husholdninger, udlejere af udlejningsboliger og (andels)boligforeninger.

Hvad er kriterierne for en gratis afkobling?

Du skal have et årligt gasforbrug på 100-6.000 m3 (seneste afregningsår).

Du må ikke have et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der oversiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR)

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal jeg opsige min gasforsyning?

Du skal først opsige din gasforsyning, når du har skiftet varmekilde eller kender datoen for, hvornår du får din nye varmekilde installeret. 

Vi bruger den dato, du oplyser, til at planlægge, hvornår vi skal tage din gasmåler ned og afbryde din gasledning.

Du kan maksimalt opsige 12 måneder frem i tid.

Læs hvordan du opsiger

Hvor meget sparer jeg?

Hvis du får del i afkoblingsordningen, sparer du det gebyr, det normalt koster at blive frakoblet.

Opsiger du din gasforsyning og er omfattet af statens afkoblingsordning, betyder det, at du bliver frakoblet uden beregning. Du får altså ikke penge i hånden i form af et tilskud, men du undgår en regning.

Se normalt gebyr for frakobling

Hvor hurtigt afkobler i min gasforsyning?

En frakobling af din gasforsyning omfatter din gasmåler og tilhørende målerskab samt din gasledning/stikledning.

Din gasmåler tager vi som udgangspunkt ned måneden efter, du er skiftet til en anden varmekilde.

Din gasledning og dit målerskab frakobler vi rent fysisk, efter du er skiftet til en anden varmekilde, dog tidligst når vi henter din gasmåler og senest 18 måneder fra den dato, du har angivet at skifte varmekilde. Vi tilstræber at lave den fysiske frakobling hurtigst muligt.

Læs mere her

Kundeservice

Har du et spørgsmål til os?

Kontakt os

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler