mail telefon tilmelding

En undersøgelse udarbejdet af Dansk Fjernvarme og Evida viser, at der i fremtidens energisystem bliver brug for at koble gas og fjernvarme endnu tættere sammen. Årsagen skal findes i den grønne omstilling af fjernvarmesektoren, hvor en stadig større del af brændselsforbruget kommer fra omskiftelige energikilder som vind og sol.

”Danmark har gang i en historisk grøn omstilling, og den hastigt voksende andel af vedvarende energi i vores energisystem stiller os over for nye udfordringer. De dage, hvor solen ikke skinner, og vinden ikke blæser, skal vi hurtigt kunne dække vores behov med anden grøn energi."

Sådan siger Kim Behnke, der er udviklingschef i Dansk Fjernvarme. Her estimerer man, at hvor behovet for gas til spidsbelastninger og til reservebeholdning i 2019 var mellem 15 og 20 dage, er forventningen, at det vil dreje sig om 35-40 dage i 2030.

Til den tid er en stor del af gassen i Danmark grøn. Evida forudser, at 30 % er grøn i 2023.

”Danmark er blandt de lande i Europa, som har den højeste andel af klimavenlig gas i gasnettet, og derfor giver det mening at se på, hvordan vi kobler den grønne gas tættere til fjernvarmen, så fjernvarmen kan blive grøn på de dage, der er behov for gassen,” siger Peter Kristensen, chef for marked og forretningsudvikling i Evida.

Gassen anvendes i dag i 250 kraftvarmeværker som brændsel til motoranlæg og turbiner med samproduktion af el og fjernvarme. De kraftværker kan også i fremtiden være et samfundsøkonomisk attraktivt aktiv for samfundet.

Den grønne omstilling forudsætter et samarbejde på tværs af aktørerne i energisektoren. Evida og Dansk Fjernvarme vil derfor også i fremtiden samarbejde om at sikre en effektiv omstilling af det danske energiforbrug, så klimamålet nås under hensyntagen til både kunderne, samfundsøkonomien og de politiske rammebetingelser.

Kontakt:

Rune Birk Nielsen, Pressechef i Dansk Fjernvarme, tlf. 24 90 41 97
Mia Josiassen, Kommunikationschef i Evida, tlf.  25 19 40 64

Faktaboks: Gas i fjernvarmen

  • Fjernvarme udgøres af flere energikilder: Solvarme, overskudsvarme, vedvarende energi og en i fremtiden stigende mængde geotermi, som er varme udvundet fra jordens indre.

  • Men fjernvarmen baserer også cirka 20 procent af sit energiforbrug på gas.

  • Fremover vil behovet for gas til spidslast stige, fordi varmepumper nok kan dække det grundlæggende varmebehov, men på kolde vinterdage med spidsbelastning, må der fyres op i gaskedler. Det gælder også for den reserve, der skal sættes ind, hvis andet svigter, at den kører på gas.

  • Stadig mere af gassen vil være biogas.

Mia Josiassen

sekretariats- og kommunikationschef

Del

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler