mail telefon tilmelding

Evida og det danske gasnet er en del af Danmarks grønne omstilling. Som nationalt selskab er vi ansvarlige for sikker og stabil leverance af gas til produktion, transport og opvarmning over hele landet.

Det er Evidas fornemste opgave at vedligeholde og optimere gasnettet, så gassen bliver transporteret og leveret både effektivt og billigt – til gavn for klimaet, vores kunder og for samfundet.

Evida arbejder målrettet på at udnytte Danmarks store potentiale for grøn gas. Vi tilkobler biogasanlæg, så den danske gas bliver CO2-neutral. I takt med udviklingen af nye grønne gasser stiller vi vores viden og kapacitet til rådighed, så det nationale gasnet nu og i fremtiden vil være en hjørnesten i leverancen af klimavenlig og vedvarende energi til hele Danmark.

Og vi samarbejder på tværs af brancher og sektorer, så vi sammen opnår en hurtig og effektiv grøn omstilling.


Vision & mission

Vores vision 
Hver dag arbejder vi med at designe, vedligeholde og udbygge gassystemet, der vil gøre det muligt at bruge vedvarende energi til alt. 

Vores mission 
Vi leverer sikker og stabil forsyning af gas og bidrager aktivt til den grønne omstilling - til gavn for vores kunder og for samfundet. 


Vores virksomhed i tal

Vi har 400.000 gaskunder - boliger, virksomheder, industri, kraftvarme og gastankstationer

Vi ejer og vedligeholder 18.300 km gasrør i hele landet

Vi leverer årligt 2,4 mia. m3 gas

Vores årlige omsætning er ca. 1,4 mia. kroner

Vi er 430 ansatte

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 6225 9114.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler