mail telefon tilmelding
Gå til indhold

1.Kunden oplyser om flytning
Kunden oplyser gasleverandøren om flytning. Gasleverandøren meddeler herefter på kundens vegne flytning til Evida. 

2. Meddelelse om fraflytning
Gasleverandørens meddelelse om fraflytning skal ske til Evida senest den 8. arbejdsdag efter skæringsdato for flytning. Meddelelsen om fraflytning skal oplyse om:  

  • Skæringsdato for flytning  
  • Aflæst målerstand på skæringsdato for ikke-timeaflæste målersteder  
  • Fraflytters nye adresse til brug for slutafregning.

3. Meddelelse om tilflytning
Gasleverandørens meddelelse om indflytning skal ske til Evida senest den 15. arbejdsdag efter skæringsdato for flytning. Meddelelsen om indflytning skal oplyse om:  

  • Skæringsdato for flytning  
  • Aflæst målerstand på skæringsdato for ikke-timeaflæste målersteder. 

Hvis der den 16. arbejdsdag efter skæringsdato ikke er meddelt indflytning fra en gasleverandør, bliver forsyningspligtselskabet gasleverandør for indflytter.  

Gasleverandøren kan indhente relevante oplysninger på Gasdata til brug for meddelelserne om fraflytning og indflytning, herunder oplysning om GSRN-nummer, aflæsningsform (time-, måneds- eller årsaflæst), målersteder pr. forbrugssted samt målere med konverteringsudstyr. 

Adgang til Gasdata

Gasleverandøren kan indhente relevante oplysninger på Gasdata til brug for meddelelserne om fraflytning og indflytning, herunder oplysning om GSRN-nummer, aflæsningsform (time-, måneds- eller årsaflæst), målersteder pr. forbrugssted samt målere med konverteringsudstyr. 

Mere om Gasdata

 

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler