mail telefon tilmelding
Gå til indhold
1

Kunden indgår en aftale med en ny leverandør

Kunden indgår en aftale med en ny gasleverandør. Kunden skal selv være opmærksom på, at løbetid i kontrakter med gammel og ny leverandør ikke overlapper. Evida har intet ansvar for forholdet mellem kunden og gasleverandørerne.

2

Den nye leverandør anmelder leverandørskifte

Den ny leverandør anmelder leverandørskiftet til Evida. Anmeldelse skal ske elektronisk senest den 10. arbejdsdag før, at leverandørskiftet skal træde i kraft. Leverandørskifte kan finde sted på enhver dato.

3

Leverandøren skal have kundens målerstedsnummer

Gasleverandøren skal have kundens målerstedsnummer (GSRN) for at kunne anmelde leverandørskifte. Målerstedsnummeret er 18-cifret og findes på kundens naturgasregning eller på PBS-opgørelsen. Som gasleverandør kan du hente målerstedsnummeret på https://gasdata.evida.dk

Adgang til Gasdata
4

Evida orienterer den tidligere leverandør

Når vi har modtaget anmeldelsen om leverandørskifte fra den ny leverandør, orienterer vi den tidligere leverandør om datoen for skiftet senest ved påbegyndelsen af den 3. arbejdsdag, før skiftet træder i kraft.

5

Kunden udfylder et aflæsningskort til slutopgørelsen

Når skæringsdatoen for leverandørskiftet nærmer sig, vil kunden modtage et aflæsningskort fra Evida. Det skal kunden udfylde på selve skæringsdatoen og returnere til os. Vi orienterer den tidligere leverandør om aflæsningen, så den tidligere leverandør kan sende en slutopgørelse til kunden.

6

Kunden får to regninger

Med mindre I som gasleverandør har indgået en samfaktureringsaftale med Evida, får kunden to regninger: Én fra gasleverandøren for forbruget af gas, og én fra Evida for gasdistribution og energiafgifter.

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler