mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Som ansvarlige for transport af gas i vores distributionsområde varetager vi en lang række opgaver i relation til gasleverandørerne: 

Målersteder Vi er ansvarlige for kundernes tilslutning til gasnettet, for drift af gasmålesystemerne på målerstedet, for fastlæggelse af aflæsningsform og for indsamling af de forbrugsdata, der er gasleverandørens grundlag for at afregne med kunderne. 

Leverandørskift Vi skal sende stamdata og forbrugsdata til gasleverandøren, når kunder ønsker at skifte leverandør. 

Datagrundlag Vi skal levere datagrundlag for afregningen i gasmarkedet. Vi leverer dagligt og månedligt data til gasleverandørerne samt løbende korrektioner af data til den endelige saldoafregning. 

Afbrydelse og genåbning 
Vi skal sørge for afbrydelse og genåbning af gasforsyningen hos kunderne. 

Regler for Gasdistribution er blevet til i et samarbejde mellem netselskaberne og transmissionsselskabet, Energinet. De gælder for samarbejdet mellem alle gasleverandører og netselskaber og for alle distributionsområder i Danmark. 

Gældende pr. 25. juni 2023

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler