mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Hvor skal strømmen komme fra på en vindstille gråvejrsdag? Svaret kan være så simpelt som brint.

Vi står på tærsklen til et nyt kapitel i den grønne omstilling. Et kapitel, der formentlig kommer til at handle en del om brint. Brint forventes at spille en nøglerolle i fremtidens energisystemer, og udviklingen vil måske ske hurtigere, end mange forventer. Som en del af denne udvikling kan det blive vigtigt at etablere en stærk brintøkonomi i Danmark.

Beslutningstagere i Danmark vil i løbet af de næste par år skulle forholde sig til, hvor omstilling til brint igangsættes først, samt hvilke forsyningsteknologier og distributionssystemer der har størst potentiale i den grønne omstilling.

ice
Play

Hvad er brint?

Brint er et af de mest enkle grundstoffer – en farveløs og lugtfri gasart, og det er som udgangspunkt enkelt at producere grøn brint af strøm fra vind og sol. Bliv klogere på hvordan her.

ice
Play

Hvad kan vi bruge brint til i fremtiden?

Brint kan være et supplement til andre grønne energikilder for at nå Danmarks mål om et klimaneutralt samfund i 2050. Se mere om hvordan her.

ice
Play

Hvordan kan brint transporteres?

Når gasfyrene bliver udfaset, bliver der skabt plads i dele af gasnettet, som kan blive genbrugt til distribution af brint. Så i takt med at gasforbruget falder kan vi omstille og genanvende dele af det eksisterende gasnet til distributionen af brint. Se hvorfor her.

ice
Play

Hvad er grøn brint?

Grøn brint fremstilles ved at spalte vand til brint og ilt ved hjælp af elektrolyse. For at udføre elektrolyseprocessen har man brug for strøm – og det er når denne strøm kommer fra vedvarende energikilder, såsom vind eller sol, at man opnår klimagevinsten og kan kalde brinten grøn og CO2-fri.

Klik, og læs mere i vores håndbog om brint

Forside på brinthåndbog

Analyse

Techno-Economic Analysis of a Danish Hydrogen Infrastructure

Part 1 of 3: energy system modelling for hydrogen production an offtake

Download
Brinttanke

Analyse

Cost-benefit analyse af en dansk brintinfrastruktur

Deloitte har lavet en samfundsøkonomisk analyse om værdien for Danmark af brintinfrastruktur, der blandt andet har beregnet, at for hver 1 krone der investeres i dansk brintinfrastruktur, er der et afkast på knap 2 kroner for det danske samfund.

Download
Forside Brint

Rapport

Markedsdialog om brintinfrastruktur

Evida og Energinet har i samarbejde med Energistyrelsen gennemført en markedsdialog om brint, der skal afdække, hvordan en brintinfrastruktur bedst muligt støtter op om både producenter og aftagere af brint for at give de bedste muligheder for udviklingen af en PtX-industri i Danmark.

Download
Adobestock 187562772 (1)

Om Evida og brint

Power-to-X - herunder grøn brint - samt fangst, lagring og transport af CO2 bliver tilskrevet stor vigtighed i fremtidens energisystem. Allerede i dag skyder Power-to-X-projekter op over hele landet, og de tegner konturerne af et fremtidigt marked med et potentielt behov for transport af fx brint fra det sted, hvor den bliver produceret til der, hvor den skal bruges. I Evida har vi mere end 35 års erfaring med at transportere gas og med rørført gasinfrastruktur. Vi stiller vores viden og erfaring til rådighed som bidrag til en fremtidssikker og omkostningseffektiv grøn omstilling og til udviklingen af et gassystem, som kan leve op til fremtidens krav til transport af grønne gasser. Læs mere i Evidas publikationer om fremtidens infrastruktur.

Se publikationer

Rapporter peger på spændende muligheder for distribution af brint

Rapporter fra et nyt samarbejde på tværs af 17 lande i Europa, herunder det danske gasdistributionsselskab Evida, peger på, at 96 % af selve rørmaterialet fra de europæiske gasdistributionsnet er egnet til at blive omstillet til brint, hvis det vurderes relevant i fremtidens energisystem. Samtidig kan der spares 41 mia. euro om året i en fremtidig europæisk energiinfrastruktur, hvis man baserer den på både el- og gasinfrastruktur.

Se rapporter (eksternt link)

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler