mail telefon tilmelding
Gå til indhold

Indkøbene i Evida spænder over mange produkttyper og er ofte højt specialiserede.

Principperne bag Evidas indkøbspolitik baserer sig på Forsyningsvirksomhedsdirektivet [2014/25/EU]. Det betyder, at indkøb, der overstiger EU’s tærskelværdier (ca. 3 MDKK for varer og tjenesteydelser og ca. 38 MDKK for entrepriser) skal følge procedurerne for EU-udbud. De tre vigtigste principper i forbindelse med EU-udbud er:  

Ligebehandling

  • Evida har en forpligtelse til, at ensartede forhold ikke behandles forskelligt, og at forskellige forhold ikke behandles ensartet, medmindre det er objektivt begrundet og proportionalt.

Gennemsigtighed

  • Alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelse af en offentlig kontrakt skal gøres tilgængelig for alle relevante virksomheder i EU.

Proportionalitet

  • Indebærer krav om saglighed og rimelighed i ordregiverens fastsættelse af krav mv.

Tilbudsloven

Ud over Forsyningsvirksomhedsdirektivet er Evida underlagt Tilbudsloven, der regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU's tærskelværdi. Tilbudsloven hedder formelt "Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter".

Ved lugt af gas eller andet nødstilfælde


Ring til os på 62 25 91 14.

Lugter du gas? rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler