Indkøbene i Evida spænder over mange produkttyper og er ofte højt specialiserede.

Principperne bag Evidas indkøbspolitik baserer sig på Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det betyder, at Indkøb, der overstiger EU’s tærskelværdier (ca. 3 MDKK for varer og tjenesteydelser og ca. 38 MDKK for entrepriser) skal følge procedurerne for EU-udbud. De tre vigtigste principper i forbindelse med EU-udbud er:  

Ligebehandling

  • Evida har en forpligtelse til at ensartede forhold ikke behandles forskelligt, og at forskellige forhold ikke behandles ensartet, medmindre det er objektivt begrundet og proportionalt.

Gennemsigtighed

  • Alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelse af en offentlig kontrakt skal gøres tilgængelig for alle relevante virksomheder i EU.

Proportionalitet

  • Indebærer krav om saglighed og rimelighed i ordregiverens fastsættelse af krav mv.

Få svar på dine spørgsmål

Indtast postnummeret, for den adresse din henvendelse drejer sig om, så vi kan guide dig bedst muligt.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnummer for det område, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.


Hvis du lugter gas, ring til 7789 9000.

Har du spørgsmål rediger postnr.
service

Indtast et andet postnummer

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Det indtastede postnummer er ikke i et gasforsyningsområde. Indtast postnr. for den adresse, du er interesseret i, eller ring til os på tlf. 7789 9000.

Aflæs gasmåler